Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից

Լրացուցիչ առաջադրանք
Չափեք ձեր քայլի միջին երկարությունը և որոշեք տնից մինչև մոտակա կանգառը ձեր
անցած ճանապարհը:

Իմ ոտքի միջին երկարությունը 55սմ է :Մեր տանից դեպի ամենամոտ կանգառը 210 մետր է:Իմ անցած ճանապարհը հավասար է 345 քայլի :

1.Որքան ժամանակում սահնակը,շարժումն սկսելով դադարի վիճակից ,կանցնի 72մ
ճանապարհ,եթե շարժվում է հաստատուն`4մ/վ:

a=v/t

a=72մ/4մ/վ=18մ/վ^2

2.Ավտոնեքենան դուրս գալով կանգառից,10վ-ում անցնւմ է 400մ ճանապարհ:Մեքենայի
շարժումը համարելով հավասարաչափ արագացող`որոշեք այդ շարժման արագացումը
և մեքենայի վերջնական արագությունը:

v=s/t

v=400մ/10վ=40մ/վ^2

a=v/t
a=4մ/վ^2

Սովորել՝ Է. Ղազարյանիդասագրքից. էջ3-ից մինչև էջ6
Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից կատարել խնդիրներ 113-ից մինչև 115-ը

առ.113

V=36 կմ/ժ =36×1000մ/վ=36000

մ/վ-?

36000:1000=10 մ/վ

առ.114

V1=7,9 կմ/վ

V2=11,2 կմ/վ

V3=16,7 կմ/վ

մ/վ և կմ/ժ-?

մ/վ

V1=7,9 կմ/վ=7,9×1000մ/վ=7900մ/վ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000մ/վ=11200մ/վ

V3=16,7×1000մ/վ=16700մ/վ

կմ/ժ

V1=7,9 կմ/վ=7,9/1/3600ժ=7,9×3600ժ=28440կմ/ժ

V2=11,2 կմ/վ=11,2/1/3600ժ=11,2×3600ժ=40320կմ/ժ

V3=16,7×3600վ=16,7/1/3600ժ=16,7×3600ժ=60120կմ/ժ

առ.115

V1=2700 կմ/ժ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ-?

2700:3600×1000=750մ/վ

750մ/վ>715մ/վ

A-ից B-750 մ/վ

B-ից A- 715 մ/վ

A-ից B-ն ավելի մեծ է

Ֆիզիկա տնային առաջադրանք

Լրացուցիչ առաջադրանք
Չափեք ձեր քայլի միջին երկարությունը և որոշեք տնից մինչև մոտակա կանգառը ձեր
անցած ճանապարհը:

Իմ ոտքի միջին երկարությունը 55սմ է :Մեր տանից դեպի ամենամոտ կանգառը 210 մետր է:Իմ անցած ճանապարհը հավասար է 345 քայլի :

1.Որքան ժամանակում սահնակը,շարժումն սկսելով դադարի վիճակից ,կանցնի 72մ
ճանապարհ,եթե շարժվում է հաստատուն`4մ/վ:

a=v/t

a=72մ/4մ/վ=18մ/վ^2

2.Ավտոնեքենան դուրս գալով կանգառից,10վ-ում անցնւմ է 400մ ճանապարհ:Մեքենայի
շարժումը համարելով հավասարաչափ արագացող`որոշեք այդ շարժման արագացումը
և մեքենայի վերջնական արագությունը:

v=s/t

v=400մ/10վ=40մ/վ^2

a=v/t
a=4մ/վ^2

Սովորել՝ Է. Ղազարյանիդասագրքից. էջ3-ից մինչև էջ6
Վ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից կատարել խնդիրներ 113-ից մինչև 115-ը

առ.113

V=36 կմ/ժ =36×1000մ/վ=36000

մ/վ-?

36000:1000=10 մ/վ

առ.114

V1=7,9 կմ/վ

V2=11,2 կմ/վ

V3=16,7 կմ/վ

մ/վ և կմ/ժ-?

մ/վ

V1=7,9 կմ/վ=7,9×1000մ/վ=7900մ/վ

V2=11,2 կմ/վ=11,2×1000մ/վ=11200մ/վ

V3=16,7×1000մ/վ=16700մ/վ

կմ/ժ

V1=7,9 կմ/վ=7,9/1/3600ժ=7,9×3600ժ=28440կմ/ժ

V2=11,2 կմ/վ=11,2/1/3600ժ=11,2×3600ժ=40320կմ/ժ

V3=16,7×3600վ=16,7/1/3600ժ=16,7×3600ժ=60120կմ/ժ

առ.115

V1=2700 կմ/ժ

V2=715մ/վ

Որն է մեծ-?

2700:3600×1000=750մ/վ

750մ/վ>715մ/վ

A-ից B-750 մ/վ

B-ից A- 715 մ/վ

A-ից B-ն ավելի մեծ է