Դասարանական աշխատանք 10.09.18

Դասարանական աշխատանք

Ո՞ր բառի հնչյուններն են տառերից շատ.

Սարդոստայն, որբևայրի, ով, պարզերես, տասներկու։

Գրի՛ր տասը բառ, որոնց հնչյունների քանակը հավասար են տառերի քանակին

Հեռախոս,պահարան,պատուհան,այգեպան,տիրակալ,հավասար,նախագահ, բնակելի,վիրակապ,հանգիստ:

Գրի՛ր տասաը բառ, որոնց հնչյունների քանակը հավասար չեն տառերի քանակին

Որսորդ,որս ,անձրև,մանր,սանր,բարև,հարևան ,երևույթ,երկիր,ոսկոր:

Գրի՛ր չորս բառ, որոնց մեջ մեկ տառ փոխելով ուրիշ բառ կստանաս (օրինակ՝ բարկ-բարք)։

Նավ-կավ

Գրիչ-կրիչ

Վարդ-բարդ

Տերև-վերև

Տրված ածանցներից ու բառերի արմատներից կազմի’ր հնարավորինս շատ բառեր (բառը պետք է ունենա միայն մեկ ածանց).

  • Գեղաշուք, տնատեր, չարալեզու, մահագույժ, բարձրարժեք, անօրեն
  • -եղ, -ական, -ացու, -անի, -կան։

Գեղաշուք-գեղացի ,շքեղ

Տնատեր-տնական

Չարալեզու-լեզվական

Մահագույժ-մահացու

Բարձրարժեք-արժանի

Անօրեն-օրինական

Փակագծում տրված բառերից տեղադրի՛ր նա, որը համապատասխանում է նախադասության իմաստին։

  • Այնքան վտանգավոր չէ չվարժեցված երիվար (1. հեծելը, 2. հեծնելը), որքան անփորձ բարեկամին գաղտնիքներ վստահելը։
  • Ով իր խղճի դեմ է գործում, չի կարող նրա խայթոցից (1. զուրկ, 2. զերծ) մնալ։
  • Պատգամավորը մի շարք (1. փաստեր, 2. փաստարկներ) բերեց՝ հիմնավորելու համար օրենսդրական փոփոխությունները։
  • Հարկավոր է լրջությամբ (1. վերաբերել, 2. վերաբերվել) բոլոր առաջարկներին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s