Տնային առաջադրանք 24/09/18

Գտնի՛ր այն ածականները, որոնց գերադրական աստիճանը գույն մասնիկով չի կազմվում։

Բարձր, մեծ, տաք, նվազ, թանկ, լավ, ուժեղ, ազնիվ, զվարթ, խոշոր, հին,
բարակ, կոշտ, ուրախ, նոր, քաղցր։

. Գրի՛ր տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։
Նկար, այգի, ծաղիկ, գիրք, գորգ։

Նկար-գունեղ,թանկ,պատռված

Այգի-գեղեցիկ,բերքառատ,հին

Ծաղիկ-բուրավետ,սպիտակ, թառամած

Գիրք-իմաստալից,հնադարյան,էլեկտրոնային

Գորգ-կարմիր,բարակ,հաստ

Գտի՛ր որակական ածականները. կազմի՛ր նախադասություններ՝գործածելով դրանք:
Բարձր, մարմնագույն, աշակերտական, ամուրի, թունդ, լեռնային, բրդյա,
պղտոր, տխուր, վճարովի, ցածր, դեղին, ժլատ, նարնջագույն, պատանեկան,
ջրալի, դաշտային, թավշյա, ուրախ, քաղցր, անվճար։

Բարձր-այդ սարը ավելի բարձր է քան ես կարծում էի

Մարմնագույն-այդ ծաղիկը մարմնագույն է

Թունդ-հյութը շատ է թունդ

Տխուր-չգիտես ինչու նա այսօր տխուր է

Ցածր-աթոռը շատ ցածր է

Դեղին-հիմա նա նկարում է դեղին մատիտով

Ժլատ-նրա շատ ժլատ մարդ է

Նարնջագույն-նրա սիրելի գույնը նարնջագույնն է

Ջրալի-հյութը շատ ջրալի է

Դաշտային- Հայաստանում շատ դաշտային վայրեր կան

Ուրախ-նա այսօր շատ ուրախ եկավ դպրոց

Քաղցր-տորթը շատ է քաղցր

Գտի՛ր ածականները և դրանցով կազմել բառակապակցություններ:

Աղոտ, դերձակ, դժվարին, հոգատար, մանրահատակ, կավ, հաճարենի,
հյուսնություն, լսարան, հանգամանորեն, երկաթ, պողպատե, սնահավատ, դետալ,
գործունյա, բարեգութ, դաժան, ատլաս, չիթ, փայտե, կաղապար, շրջանակ, թղթե:

Աղտոտ շենք

Դժվարին իրավիճակ

Հոգատար մայր

Պողպատե ձող

Սնահավատ կին

Գործունյա տղամարդ

Բարեգութ տատիկ

Դաժան գրող

Փայտե դուռ

Թղթե տետր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s