Ֆրանսիա

Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը:

Ֆրանսիան գտնվում է Եվրոպայի ծայր արևմուտքում ,ունի տնտեսաաշխարհագրական դիրք ,նրա բոլոր հարևանները զարգացած են ,Եվրամիության անդամ են ,ունի ելք դեպի ծով:

Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալներից են՝ բարենպաստ դիրքը,բարենպաստ կլիման ,հարթ տարածքները,հողային,ջրային,մետաղային ռեսուրսների առկայությունը:

Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:

Ֆրանսիան զարգացած է քիմիական արդյունաբերությունով ,սննդի ,թեթև արդյունաբերություններով :

Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s