Թարգմանչաց տոն

Թարգմանչաց տոնը նշվում է երեք տարին մեկ,իսկ թարգմանիչ վարդապետների տոնը տարին երկու անգամ :Հայերը սկսել են թարգմանել այբուբենի ստեղծելուց հետո ,շատ գրեր թարգմանել են Ս.Մեսրոպի աշակերտները :Ս. Մեսրոպի և Ս.Սահակի օգնությամբ Հայաստանում բացվում են դպրոցներ ,որտեղ սովորում են մեր այբուբենը և թարգմանչությունը :Շատ երկրների համար ,շատ կարևոր գրեր եղել են թարգմանված գրաբար հայերեն ,որոնք դրանց միակ օրինակներն են :Հիմա այդ գրերը անգին են :Թարգմանությունները շարունակվել են կատարվել տարեց տարի ,19-20 դարերում թարգմանություններ կատարել են հայոց բանաստեղծները :