,,Գիտելիքի ուժը,, առակի վերլուծություն

,,Գիտելիքի ուժը,, առակը պատմում է չորս ընկերների մասին ,որոնցից երեքը իրազեկ էին գիտություններից են ,բայց խելամիտ չէին ,իսկ մյուս ընկերը ընդհակառակը :Մի օր ընկերները որոշում են գնալ ուրիշ երկիր ,ճանապարհին նրան տեսնում են առյուծի ոսկորներ :Երեք ընկերները ցանկանում են օգտագործել իրեն խելքի և վերակենդանացնել առյուծին ,իսկ չորրորդ ընկերը մտածում է ՝,,Եթե նրանք առյուծին վերակենդանացնեն ,ապա նա նրանց կուտի :Պետք է ծառի վրա բարձրանալ,որ ինձ էլ չուտի,, :Եվ այդպես երեք ընկերները վերակենդանացնում են առյուծին ,որը իր հերթին նրանց ուտում է ,իսկ չորրորդ ընկերն էլ իր խելամտության օգնությամբ մնում է ողջ և առողջ:Առակը ցանկանում է ասել ,որ պետք է ինչոր բան անելուց մտածել հետևանքների մասին :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s