Իտալիա

Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Այն ,որ Իտալիանն գտնվում է ծովին շատ մոտ,և նրա մեծ մասը ավելի շատ ունի բաց տարածք դեպի ծով,քան թե դեպի ցամաք ունի և իր առավելությունները և թերությունները :Առավելությունը այն է ,որ ունենալով մուտք դեպի ծով նրանք ունենում են մեծ քանակությամբ տուրիստներ ,իսսկ թերությունը նրանում է ,որ շատ հավանական է ,որ այնտեղ ջրհեղեղներ սկսեն :Առավելություններից մեկն էլ իր կլիման է ,որը շատ բարենպաստ է գյուղատնտեսության համար :

Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:

Քանի ,որ Իտալիայի մեծ մասը լեռնային է ,ապա այնտեղ ձմեռը լինում է համեմատաբար մեղմ ,իսկ ամառը զով ,և այդ պայմանները շատ ձեռնտու են գյուղտնտեսության համար :

Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:

Իտալիան ժամանակակից աշխարհում ամենա հայտնի և ամենա շատ տուրիստներ ունեցող երկրներից է :Այնտեղ շատ լավ զարգացած է մեքենաշինությունը ,քիմիական արդյունաբերությունը ,թեթև արդյունաբերությունը,գյուղտնտեսությունը:

Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s