ՌԴ աշխհարագրական դիրք և բնական պայմաններ

Ի՞նչ դեր ունեն Ռուսաստանի բնական պայմաններն ու բնական ռեսուրսները երկրի զարգացման հարցում

Ռուսաստանի տարածքը շատ մեծ է և մեծ մասը հարթ է ,հետևաբար այնտեղ կարելի է գտնել շատ ռեսուրսներ ՝ գազ,նավթ ,ոսկի և այլն ,

Ուրվագծայի քարտեզի վրա նշել Ռուսաստանի հարևան պետությունները, ափերը ողողողջրային ավազանները:

ՌԴ տնտեսություն

Որոնք են Ռուսատանի տնտեսական զարգացման նախադրյալները

Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախադրյալներն են ՝ բնական ռեսուրսները,մեծածավալ կապիտալ շինարարությունն ու արդյունաբերության նոր ճյուղերի զարգացումը, որոնք ստեղծում են մեծ պահանջարկ:

Որոնք են Ռուսաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Նավթի և գազի արտադրությունը ,գյուղատնտեսությունը,էներգետիկան:

Ի՞նչ դեր ունի Ռուսաստանտ ժամանակակից աշխարհում

Ռուսասստանը հանդիսանում է աշխարհի ամենամեծ երկիրը և հետևաբար այն ունի շատ ռեսուրսներ ,որոնք գումարի դիմաց մատակարարում է այլ երկրներ :Օրինակ ՝ Հայաստանին գազ և այլն …

ՌԴ բնակչություն

Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բազմազգ լինելը

Քանի, որ ՌԴ-ն ժամանակի ընթացքում գրավում է տարբեր ազգի երկրներ, և ՌԴ են գաղթում տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ,այսպիսով բացատրվում է ՌԴ-ի բազմազգ լինելը։

Ինչպես են առաջացել Ռուսաստանի խոշոր ագլոմերացիաները

Ագլոմերացիաները առաջանում են քաղաքների շուրջը :Այդպիսիք են Մոսկվայի, Սանկտ-Պետերբուրգի,Սամարայի,Եկատերինբուրգի և այլ քաղաքների ագլոմերացիաները:

Ինչով է բացատրվում Ռուսաստանի բնակչության անհամաչափ բաշխումը

Բնակլիմայական պայմաններով և սոցիյալ տնտեսական իրավիճակով։

Տնային առաջադրանք մայրենիից 16/10/18

. Ընթերցի՛ր.

Մարիո Բենեդետի «Մարդիկ, որոնք ինձ դուր են գալիս»

Ինձ դուր են գալիս մարդիկ, որոնք բաբախում են, որոնց հարկ չկա մղել ինչ-որ բանի, որոնց պետք չէ ասել, որ ինչ-որ բան անեն, որովհետև գիտեն, թե ինչ է պետք անել և հենց այդպես էլ անում են: Մարդիկ, որոնք «մշակում են» են իրենց երազանքները, այնքան, մինչև որ այդ երազանքները տիրանում են իրենց իսկ իրականությանը:

Read More »

,,Людей одинаковых в мире нет,,

В мире существует более 7 млрд людей. Многие думают что невозможно ,что не будет человека ,который похож на него.Но это невозможно ,невозможно найти человека который будет точь-в-точь как ты, у которого будут такие такие интересы как у тебя, он будет любить то тоже музыку которую любишь ты, он будет одеваться как ты и его лицо будет такой как у тебя это.Это просто фактически невозможно .Возможно что будут люди у которых судьбы будут похожими на вашу ,но формально найти человека который похож на тебя это невозможно. Возможно то что у этого человека будут те же интересы что у тебя, но и при этом возможно то что он не будет любить тоже музыку которую любишь ты. У каждого есть свои интересы, у каждого есть свой любимый жанр, есть свой любимый человек ,и невозможно найти того человека который будет тоже чувствовать тоже что и ты , который будет видить и тоже что и ты, и ощущать то что ощущаешь ты. Люди похожы тем , что они одинаковы …

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Նյութը դա տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է ,խիստ որոշակի կառուցվածքով ,բաղադրությամբ,հատկություններով և զանգվածով օժտված:Բոլոր մետաղները բացի սնդիկից պինդ են ,ունեն փայլ,պլաստիկ են,ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն ,նրանք վերջին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոն,շերտը ավարտելու համար կորցնում են իրենց էլեկտրոնները,առաջացնելով դրական իոններ ,մետաղները նաև ունեն մետաղական կապ:Ոչ մետաղները եթե պինդ են ապա փխրուն են ,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են ,չունեն փայլ,չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն,վերջին շերտում ունեն չորսից շատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ձգում են պակաս էլեկտրոնները ,և առաջացնում բացասական իոններ :

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից ,որոնցից մեկը թթվածինն է:Թթվածինը օքսիդներում ունի -2 աստիճան ,բացի ջրածնիպերեոքսիդում ,որտեղ O-ն -1 աստիճան է ,և ֆտորի հետ ,որտեղ +2 աստիճան է :

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ միքանի ատոմներից և թթվային մնացորդից :

HCl-քլորիդ-աղաթթու

HNO3-ազոտական

H2CO3-ածխաթթու

H2SO4-ծծմբական

H3PO3-ֆոսֆորական

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից ,և թթվային մնացորդից :