Տնային առաջադրանք մայրենիից 18/10/18

Տնային աշխատանք 18.10.2018

. Կարդա՛ առակները: Քո ընտրությամբ երկուսի մասին կարծիք հայտնիր:

Բոլոր հինգ առաներից ինձ դուր եկան 4-րդ և 5-րդ առակները :

Մի կին քայլում էր Փարիզի փողոցներից մեկով և նկատեց Պիկասոյին, ով փողոցի սրճարաններից մեկում ինչ-որ բան էր ուրվագծում թղթի վրա: Նա հարցրեց Պիկասոյին, թե կարո՞ղ է արդյոք նա նկարել իր դիմանկարը՝ համապատասխան վճարի դիմաց, իհարկե:

Պիկասոն համաձայնեց: Մի քանի րոպեից նկարը պատրաստ էր:

– Եվ ինչքա՞ն եմ ես Ձեզ վճարելու,- հարցրեց կինը:

– 5000 ֆրանկ,- պատասխանեց Պիկասոն:

– Բայց չէ՞ որ Դուք ընդամենը 3 րոպե եք աշխատել,- համեստորեն հիշեցրեց կինը:

– Ոչ, հարգելիս,- ասաց Պիկասոն,- դրա համար իմ ողջ կյանքն է պետք եղել: Կարծում եմ, որ առակի իմաստը կայանում է նրանում ,որ այն ինչը մենք կատարում ենք հաշված ժամերում,րոպեներում կամ վարկյաններում ,դա մեր անցյալի տանջանքների շնորհիվ է :Անցյալում մենք տանջվել ենք ,որպեսզի հիմա ունենանք այսպիսի արդյունք:

Մի աղջիկ նստել էր այգու նստարաններից մեկի վրա և դառնորեն լաց էր լինում: Այդ ժամանակ ծառուղով անցնում էր մի երեխա, որը երեքակնանի հեծանիվ էր վարում: Եվ այնպես խղճաց աղջկան, որ հարցրեց, թե ինչու է նա լաց լինում:

– Դու փոքր ես, չես հասկանա,- ասաց աղջիկը:

Երեխային թվաց, թե դա ասելուց հետո նա ավելի ուժեղ սկսեց արտասվել, և առաջարկեց.

– Իսկ ուզո՞ւմ ես՝ ես քեզ խաղալիք նվիրեմ: Ես շատ ունեմ:

Աղջիկն ավելի ուժգին սկսեց արտասվել:

– Փոքրիկ, ես ոչ ոքի պետք չեմ, ինձ ոչ ոք չի սիրում…

Տղան լուրջ-լուրջ նայեց աղջկան ու պատասխանեց.

– Իսկ դու վստա՞հ ես, որ բոլորին ես հարցրել: Կարծում եմ տվայլ առակի իմաստը կայանում էր նրանում ,որ մինչև չանես,չհարցնես չես իմանա :Եթե ասենք դու չկարդաս չես իմանա կարողանում ես արդյոք կարդալ :Կամ եթե մտածում ես ,որ ոչ ոք քեզ չի սիրում ,ի՞նչ գիտես ,միգուցե մեկը կա ով քեզ սիրում է ,բայց ամաչում է ասել:

.Գրաբարյան տեքստերը փոխադրի՛ր աշխարհաբարի։

Քե´զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,-Քեզ ասեմ քաջ տղամարդ Արտաշես

Որ յաղթեցեր քաջ ազգին Ալանաց,-Որ հաղթեցիր քաջ Ալանց ազգին,

Ե´կ հաւանեա´ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց`-Արի և հավանիր իմ աչագեղո դստերը Ալանց

Տալ զպատանիդ.-Տամ պատանուն

Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրեն դիւցազանց`- Քանի,որ սա միայն քինու օրենք չէ դյութազան

Զայլոց դիւցազանց զարմից-Այոց դյութազան ցեղից

Բառնալ զկենդանութիւն

Կամ ծառայեցուցանելով-Կամ ծառայեցնելով

Ի ստրկաց կարգի պահել-Ստրուկների կարգում պահել

Եւ թշնամութիւն յաւիտենական-Եվ թշնամություն հավիտենական

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել:-Հաստատվեց երկու քաջ ազգերի մեջ

Կարդա այսպես

Յաղթեցեր – հաղթեցեր

Հաւանեաց – հավանյաց

աչագեղոյ – աչագեղո

զպատանիդ – ըզպատանիդ

զկենդանութիւն – ըզկենդանություն

միոյ – միո

դիւցազանց – դյուցազանց

յաւիտենական – հավիտենական

Բառարան

յաղթեցեր – հաղթեցիր

հաւանեաց – հավանիր

անսա – հավատա

բանից – խոսքերի (ն)

աչագեղոյ դստերս ալանաց – իմ` ալանաց աչագեղո դստեր

զպատանիդ – այդ պատանուն

զի – թե, որովհետև, քանի որ, քանզի

վասն – մասին, պատճառով, համար

միոյ քինու – մի քենի

դիւցազանց – դյուցազունների, դյուցազուններին

օրէն – օրենք, կարգ

զարմ – ցեղ, տոհմ, զավակ

զայլոց դիւցազանց զարմից – այլ դյուցազունների զարմից

բառնամ – վերցնել, տանել

բառնալ զկենդանութիւն – սպանել

ծառայեցուցանել – ծառայեցնել

ի ստրկաց կարգի – ստրուկների կարգում

թշնամութիւն յավիտենական – հավիտենական թշնամություն

ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց – երկու քաջ ազգերի մեջ

3.Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,-Հեծավ քաջ արքա Արտաշեսը իր սև ձին

Եւ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն,-Եվ հանեց ոսկեօղ պարանը

Եւ անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ գետն,-Ացավ որպես սրաթև արծիվ

Եւ ձգեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն`-եվ ձգեց շիկափոկ պարանը

Ընկեց ի մէջք օրիորդին ալանաց,-Գցեց ալանց օրիորդի մեջքին

Եւ շատ ցաւեցոյց զմէջք փափուկ օրիորդին,-օրիորդի մեջքը շատ ցավեցավ

Արագ հասուցանելով ի բանակն իւր:-Արագ հասցրեց դեպի իր բանակը

Կարդա այսպես.

սեաւն – սյավն

հանեալ – հանյալ

ձգեալ – ձգյալ

զարծուի – արծվի

ցաւեցոյց – ցավեցույց

զմեջք – ըզմեջք

իւր – յուր

Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում ու-ն ձայնավորից առաջ:

Բառարան

արի արքայն Արտաշէս – Արտաշես արի արքան, արի Արտաշես արքան

ի սեաւն գեղեցիկ – գեղեցիկ սևը (սև ձին)

հանեալ – հանելով, հանած, հանել(է)

ձգեալ – գցել

զարծուի սրաթեւ – սրաթև արծիվ

ընկեց – գցեց

ի մէջք օրիորդին ալանաց – ալանաց օրիորդի մեջքը

զմէջք օրիորդին ալանաց – ալանաց օրիորդի մեջքը

հասուցանելով – հասցնելով

ի բանակն իւր – իր բանակը

What are friends for?

Friend is a person who is always with you ,who makes you smile and to be happy every day .Friend is not a familiar or known person ,friend is big part of your life .For example I see and communicate with my friends,more than with my cousin.My friends are part of my life ,and without them I can’t live .I know that all of my friends can help me in every problem ,they can be with me and soport me. I’m very serious about choosing friends ,and that’s a reason why I have few friends,but I know that they are real friends .Some of my friends know all about me ,they are like my diary ,if my mom gives me a question about me ,they can answer right too.If ther’s nothing to do ,I always write to my friends ,and I know that they can make better my mood.A true friend is someone who has your back when things going very wrong in your life ,friend is person who always happy to your every win,who helps you every time ,who gets you from target friend is person who is always with you…

Տրամաբանական մաթեմատիկա #3

ԽՆԴԻՐ #1

Երևանի եկնադանաբանական այգու ուղտայծերի սննդակարգում գրանցված են 9 անուն կերակրատեսակ (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ, խոտ)։ Իսկ այգու գետաձին ուտում է 11 անուն կերակրատեսակ։ Ընդանուր առմամբ քանի՞ կերակրատեսակ են ուտում երկու կենդանիներն իրար հետ, եթե գետաձիու և լամաների (ուղտայծ) կերակրացանկի տեսակներից 6-ը նույն մթերքներն են (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, ցորենի թեփ, խոտ)։

11-6=5

9+5=14

ԽՆԴԻՐ # 2

Մինչև 6 ամսական պիթոն օձը մաշկը փոխում է ամեն ամիս, 6 ամսականից մինչև 1 տարեկան` 1,5 ամիսը մեկ, իսկ 1 տարեկանից բարձր` 2 ամիսը մեկ: Կախված օձի տեսակից` մաշկափոխությունը տևում է յոթ օրից մինչև երկու շաբաթ: Քսանհինգ տարեկան պիթոնը իր ողջ կյանքի ընթացքում քանի՞ անգամ է մաշկը փոխել:

Իսկ դուք գիտեի՞ք, որ պիթոնները քսանհինգ տարի կարող են ապրել:

6×24=144

6+4=10

144+10=154

ԽՆԴԻՐ #3

Երևանի կենդանաբանակ այգում ապրում է 21 եվրոպական եղնիկ: Եվրոպական եղնիկները այգում կերակրվում են ամեն օր` օրը 3 անգամ: Մեկ եղնիկի կերը բաղկացած է 3 հիմնական մասից.

Հյութալի կեր (խնձոր, գազար, կաղամբ ճակնդեղ),

Խտացված կեր (եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ),

Չոր կեր (ծղոտ, առվույտ, սարի խոտ) :

Մեկ եվրոպական եղնիկը օրական ուտում է 2.6 կգ կեր ( հյութալի և խտացված կեր, որից 1.2 կգ-ը խտացված կեր է) և (2-5) կգ չոր կեր (թարմ խոտ`կախված սեզոնից):

Եղնիկներից 6-ը ծնվել են 2016 թ.-ի հունիս ամսին: Մինչև մեկ տարեկան դառնալը (մինչև 2017 թ.-ի հունիս ամիսը) նրանք ուտում են հասուն եղնիկի կերաբաժնից 50%-ով քիչ:

Քանի՞ գրամ հյութալի կեր կպահանջվի Երևանի կենդանաբանական այգու բոլոր եվրոպական եղնիկներին 2017 թ.-ի ապրիլ ամսվա ընթացքում կերակրելու համար:

21-6=15

15×1400=21000գ

6×700=4200գ

21000+4200=25200գ

25200×20=756000գ=756կգ

Դասարանական աշխատանք

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 361թ.-ին,Տարոն գավառի Հացեկաց գյուղում:Զգալով,որ հայ ժողովուրդը գիր չունի ,իրար հետ շփվում են այլ լեզուներով ,որոշում է հայոց գրերի ստեղծումը :Նա դիմում է ժամանակի կաթողիկոսին ՝Սահակ Պարթևին:Կաթողիկոսը ողջունում է Մաշտոցի գաղափարը և հայտնում նրան ,որ Դանիել եպիսկոպոս անունով մի մարդու մոտ պահվում են նշանագրեր ,որոնց օգնությամբ կարող են ստեղծել հայոց գրերը :Մաշտոցը գտնում է նշանագրերը և սկսում դասավանդել դրանցով :Ժամանակ անց նա նկատում է ,որ այն նշանագրերը չեն համապատասխանում հայերենի հնչյունային համակարգին :Այդ պատճառով Մ.Մաշտոցը շրջում է տարբեր երկրներում և ,ի վերջո,405թ.-ին Եդեսիայում ստեղծում թ հայոց գրերը:Գրերի ստեղծումից հետո Մաշտոցն իր աշակերտների հետ ձեռնարկում է թարգմանական աշխատանք :Եվ Մաշտոցն առաջինը թարգմանեց ,,Աստվածաշունչ,, մատյանի Սողոմոնի առակները :Եվ առաջին նախադասությունն էր ,,Ճանաչել իմաստությունը և խրատը,իմանալ հանճարների խոսքը,, :

Beauty will save the world

Beauty is around us ,beauty can be in small things ,but sometimes we didn’t see that. No-one love ugly things ,everyone love beautiful things ,and thats the one of the reasons to make beautiful things for people .Sometimes beautiful things give inspiration to us to make things,places,dresses,and other things even more beautiful.

But I don’t belive that beauty can save the world .Ok let’s imagine that here is going war .How can beauty save us from war ?Maybe we must go to war with smokings and beautiful dresses ,and our enemy will stop war?Or we must decorate gun with flowers and the beauty of the gun will save us ?No I think that beauty can’t save the world ,but beauty is very imortant in our life ,and we must see beauty in small things…