Դասարանական աշխատանք

Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 361թ.-ին,Տարոն գավառի Հացեկաց գյուղում:Զգալով,որ հայ ժողովուրդը գիր չունի ,իրար հետ շփվում են այլ լեզուներով ,որոշում է հայոց գրերի ստեղծումը :Նա դիմում է ժամանակի կաթողիկոսին ՝Սահակ Պարթևին:Կաթողիկոսը ողջունում է Մաշտոցի գաղափարը և հայտնում նրան ,որ Դանիել եպիսկոպոս անունով մի մարդու մոտ պահվում են նշանագրեր ,որոնց օգնությամբ կարող են ստեղծել հայոց գրերը :Մաշտոցը գտնում է նշանագրերը և սկսում դասավանդել դրանցով :Ժամանակ անց նա նկատում է ,որ այն նշանագրերը չեն համապատասխանում հայերենի հնչյունային համակարգին :Այդ պատճառով Մ.Մաշտոցը շրջում է տարբեր երկրներում և ,ի վերջո,405թ.-ին Եդեսիայում ստեղծում թ հայոց գրերը:Գրերի ստեղծումից հետո Մաշտոցն իր աշակերտների հետ ձեռնարկում է թարգմանական աշխատանք :Եվ Մաշտոցն առաջինը թարգմանեց ,,Աստվածաշունչ,, մատյանի Սողոմոնի առակները :Եվ առաջին նախադասությունն էր ,,Ճանաչել իմաստությունը և խրատը,իմանալ հանճարների խոսքը,, :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s