Պատմության դասարանական առաջադրանք

1.Կազմեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;

1735-Եղվարդի հայտնի ճակատամարտում պարտության մատնելով թուրքերին` Նադիրը ստիպեց օսմանյան հրամանատարությանը զորքերը դուրս բերել այսրկովկասյան տարածաշրջանից:
1736-Շուտով Նադիրը Արցախը Գանձակի խանությունից անջատելով՝ դարձրեց առանձին վարչական միավոր
1751-Էմինը մեկնում է Անգլիա և ընդունվում Վուլվիչի թագավորական զինվորական ակադեմիա:
1759-Էմինը գալիս է Հայաստան
1770-Էմինը վերադառնում է Հնդկաստան
1772-լույս է տեսնում Մովսես Բաղրամյանի «Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ» գիրքը
1773-հրատարակվում է «Որոգայթ փառաց» գիրքը
1790-Շահամիրյանի առաջարկությամբ վրաց թագավորը 1790 թ. հատուկ ուղերձ է հղում Պարսկաստան բռնագաղթեցված հայերին` այդ ժամանակ Վրաստանի կազմում գտնվող հայկական գավառներում մշտական բնակություն հաստատելու առաջարկով

2.Սահմանեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;

3.Պատմեք Հայաստանի ազատագրության ծրագրերի մասին:

Մնացածին պատասխանել եմ բանավոր

Classwork 19/10/18

Ex.b

Why doesn’t Amy go to the Rapman concert and do the interview ?

Becouse that day was her mothers birthday .

Why does Tomy say ,,How could you Laura,, ?

Becouse Nick was big fan of Bigman ,and he want to be in their concert .

Did Laura know that Nick is big fan of Bigman ?

No ,she didn’t know that .

Why does Laura need talk to Nick ?

To give ticket to him .

What is Tom and Laura’s opinion of Nick’s report ?

,,Well ,that’s what friends are for ,, .

Ex.12 a