Քիմիա տնային առաջադրանքներ 22/10/18

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2 աղյուսակում և անվանում`
Մետաղներ-Fe,Al
Ոչմետաղներ-S,P,Cl2,
Օքսիդ-SO2,BaO,Al2O3,Fe2O3,CaO
Թթու-HCl,H2CO3,H2SO4,HNO3,MgO
Հիմք-Ba(OH)2,Al(OH)3
Աղ-NaCl,KNO3,CaCO3,Mg(NO3)2
2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`
Կալիումի կարբոնատ-K2CO3
Մագնեզիումի ֆոսֆատ Mg3(PO4)2
Ալյումինի սուլֆատ Al2(SO4)3
Բարիումի սիլիկատ BeO3Si
Երկաթի(ii) ֆոսֆատ Fe2So4
Երկաթի (iii)սուլֆատ Fe3So4
Ցինկի քլորիդ ZnCl2
Կալցիումի ֆոսֆատ Ca3(PO4)2
Մագնեզիումի նիտրատ Mg(NO3)2
3.Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն`-2 :
Թթուները այն բարդ նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի մեկ ատոմներից և երկու :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s