Առակ մեխերի մասին

Притча о гвоздях

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвёл к забору:

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остаётся такой же шрам, как и эти дыры. И не важно, сколько раз после этого ты извинишься — шрам останется.

Առակ մեխերի մասին

Կար մի անզուսպ և գռգված երիտասարդ տղա :Ահա մի օր նրան մոտեցավ նրա հայրը և տվեց մեկ պարկ,որը լցված էր մեխերով :Նա ասաց ,որ երբ նա սկսի բարկանալ ,ապա գնա և սյունի վրա մեկ մեխ խփի մուրճով :

Առաջին օրը սյունի վրա տասնյակ մեխեր էին :Հաջորդ շաբաթ նա սովորեց զսպել իր զայրույթը ,և ամեն օր մեխերի քանակը գնալով պակասում էր :Տղան հասկացավ ,որ ավելի հեշտ է իր զայրույթը զսպել ,քան ամեն օր մեխ խփել սյունի մեջ :

Ահա եկավ օր,որի ընթացքում տղան ոչ մի անգամ չի կորցրել իր ինքնակառավարությունը :Նա պատմեց դրա մասին իր հորը,նա էլ ասաց ,որ երբ նա կկարողանա ինքն իրեն կառավարել ,ապա թող մեկ մեխ հանի սյունի վրայից :

Անցավ ժամանակ և հասավ այն օրը երբ տղան հորը տեղեկացրեց նրա մասին ,որ բոլոր մեխերը հանել է սյունի վրայից :Այդ ժամանակ հայրը տղային վերցրեց և նրա հետ գնաց սյան մոտ :

-Դու վատ չկատարեցիր քո աշխատանքը,բայ դու տեսնու՞մ ես՝ քանի հատ ծակ է մնացել սյունի վրա:Այն երեբեք էլ չի կարող լինիել ակնպիսին ինչպիսի ,որ կար:Երբ մարդուն ,ինչոր վատ բան ես ասում ,նրա մոտ մի սպի (շրամ) է մնեւմ ,ինչես այս ծակերը սյունի վրա :Եվ կապ չունի թե քանի անգամ ես ներեղություն խնդրել դրանից հետո ,սպին (շրամը) միշտ մնալու է :

Աղբյուր՝ https://pritchi.ru/id_820

Թարգմանեց՝ Աստղիկ Ավագյանը