ԻՄՊՈՒԼՍ

.Որ մեծություննէ կոչվում մարմնի իմպուլս
Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալին, կոչվում է մարմնի շարժման քանակ կամ իմպուլս :
2.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի իմպուլսը
Մարմնի իմպուլսը սովորաբար նշանակում են p տառով՝ P=mv: տառով՝ P=mv:
3.Ինչ միավորով է չափվում իմպուլսը միավորների ՄՀ-ում:
Նրա չափման միավորը ՄՀ-ում 1 կգ·մ/վ-ն է: Դա 1 կգ·մ/վ-ն է: Դա 1 մ/վ արագությամբ շարժվող 1 կգ զանգվածով մարմնի իմպուլսն է: կգ զանգվածով մարմնի իմպուլսն է:
4.Իմպուլսը վեկտորական մեծություն է, թե սկալյար
Վեկտորական մեծություն է:
5.Ինչն են անվանում համակարգի իմպուլս
Մարմինների համակարգի իմպուլս կոչվում է այդ համակարգը կազմող մարմինների իմպուլսների գումարը:
6․ Մարմինների որ համակարգն է կոչվում փակ
Մարմինների փակ համակարգ կոչվում է միայն միմյանց հետ փոխազդող մարմիններից կազմված համակարգը:

7.Ձևակերպելի մպուլսի պահպանման օրենքը

Մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը հավասար է նրա վրա ազդող ուժի իմպուլսին:8.Որ շարժումն է կոչվում ռեակտիվ

Ռեակտիվ շարժում են անվանում այն շարժումը, որի դեպքում մարմնից որոշակի արագությամբ նրա մի մասի անջատման հետևանքով մնացած մասը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ:
Մարմնի իմպուլսի փոփոխությունը հավասար է նրա վրա ազդող ուժի իմպուլսին:8.Որ շարժումն է կոչվում ռեակտիվ

Ռեակտիվ շարժում են անվանում այն շարժումը, որի դեպքում մարմնից որոշակի արագությամբ նրա մի մասի անջատման հետևանքով մնացած մասը շարժվում է հակառակ ուղղությամբ: