Աչքը

Աչքը հանդիսանում է մարդու տեսողական զգայարանը :Այն գտնվում է գանգի ակնակապիճում :Այն կազմված է ակնագնդից և օժանդակ հարմարանքներից :Օժանդակ հարմարզնքներից են ՝ թարթիչը,կոպերը,արցունքագեղձերը,հոնքերը,շաղկապենին և ակնագունդը շարժող մկանները :Հոնքերը,կթպերը և թարթիչները աչքը պաշտպանում են փոշուց:Շաղկապենին ծածկում է կեպը ներսից և ակնագնդի մի մասը:Արցունքագեղձերը առաջացնում են արցունք ,պաշտպանում են ակնագունդը ֆիզիկական վնասվածքներից : Իսկ ակնագունդը շարժող մկանները նպաստում են հայացքի փոփոխությանը :Ակնագունդը բաղկացած է երեք թաղանթից ՝ սպիտակուցաթաղանթ ,անոթաթաղանթ և ցանցաթաղանթից :Աչքը կազմված է եղջերաթաղանթից,թարթիչավոր մարմնից,սպիտակուցաթաղանթից,մկաններից,անոթաթաղանթից,դեղին բծից,տեսողական նյարդից,կույր բծից,ակնաբյուրեղից,ծիածանաթաղանթից :

Աչքի հիվանդությունները

Ամենաշատը տարածված հիվանդությունները աչքի հետ կապված դա ՝ կարճատես,հեռատես լինելն է (նաև դալտոնիզմը) :Կարճատեսությամբ հիվանդ մարդիկ չեն տեսնում հեռուն :Իսկ հեռատեսությամբ հիվանդները տեսնում են հեռուն ,բայց ոչ մոտիկը :Բոլորն էլ կարող են լինել և կարճատես և հեռատես :Հիվանդությունը կարող է ձեռք բերվել ժամանակի ընթացքում ,կամ էլ այն ժառանգական է :