Դասարանական աշխատանք 05/12/18

Նախադասություններ

Ես ,կարծես-երկբայական, նրան չճանաչեցի:

Չլինի՞-ժխտական նա հիվանդ է :

Ես ,անշուշտ-հաստատական, կգամ քո ծննդյան տարեդարձին:

Հե՛նց-սաստկական դու՞ պիտի սխալվեիր:

Այո՛-հաստատական,ես համաձայն եմ քեզ հետ:

Ո՛չ-ժխտական,դու այդպես էլ չսովորեցիր :

Ի դեպ-զիջական,ես այդ մասին գիտեի :

Հենց-սաստկական դա էի ուզում :

Երկխոսություններ

-Քվեարկության գնացե՞լ ես:

Անշուշտ-հաստատական:

-Որևէ մեկին ընտրե՞լ ես:

Ո՛չ-ժխտական:

-Քո կարծիքով ընտրությունը կկայնա՞ :

– Թերևս:

Նախադասություններ

Իմիջայլոց-զիջական,նա անցավ քո կողքով և չբարևեց քեզ:

Բարեբախտաբար,-զգացողական նա ողջ մնաց: