Проект ,, Абсолютно выдуманные новогодние истории,,

В одном неизвестном городе жил-был один мальчик по имени Луи .Луи не любил дарить подарки ,но любил когда дарят ему подарки .Он любил новый год из за того что ему дадут подарки. Однажды он нашел в магазине одну шапку Санта Клауса.Он хотел кучит его себе ,ведъ его прошлагодняя шапка потерялась. Когда он изучал его,посмотрел на изнаночною сторону шапки ,он увидел что там была написана ,, шапка Санта Клауса,,. Он сначала удивился но потом всё ты всё же купил шапку . Придя домой он надел шапку ,и магическим образом превратился в Санту. Сначала Луи был в шоке .Он не понимал что происходит .Потом посмотрев в зеркало понял что это реальность . При надевании шапки у него не только был новый образ ,а ещё рядом стоял мешок с подарками .Он решил что оставит все подарки себе .Луиу захотелось открыть все подарки но он увидел что подарки не открываются .Потом попробовал открыть все подарки ,но не один из них не открылся. Так как через несколько часов придут его родители то он решил всё же доставить их .Он вышел из дома и увидел оленьей , которые ждали его . Вдруг он увидел одну девушку ,и спрятался ,а та даже не заметила его и оленьей .Так Луи узнал что он невидимый .Он сел на оленей и мчался к каждому дому доставляя подарок . Каждый подарок светился когда был близко к дому хозяина .Так он целый день доставлял подарки .К удивлению он был рад ,даже счастлив . Когда он доставил один мешок ,с разу появлялся ещё один .И так Луи путешествовал целый день доставляя подарки детям .Когда он доставил все подарки ,на дне остался лишь один .На нём было написано ,,Для Луи Марино. Италия,Рим. ,, Тогда он поздно ночью приехал на санях к себе домой и поставил подарок у ёлки. Сняв шапку он превратился обратно в Луи .Но он был не тот Луи который любил покупать подарки для себя ,а был Луиом который любил делиться всем и со всеми…

Տնային առաջադրանք մայրենիից 11/12/18

Տնային աշխատանք 11.12.2018

. Ընթերցիր-վերհիշիր Վիլյամ Սարոյանի «Բան ունեմ ասելու» ռադիոպիեսը։ Պատրաստվիր քննարկման:

Կապերի կետադրությունը

  1. բացի, առանց, զատ կապերով կազմված կապական կապակցությունների կետադրությունը ազատ է: Եթե կապակցությունները կազմված են մեկ անդամից, կարելի է չկետադրել.
    Օրինակ՝ Առանց քեզ որոշեցինք քո հետագա անելիքը:
    Բոլորն ընդունեցին իրենց մեղքը բացի Կարենից:
    Երբ կապակցությունը ծավալուն է, նախադասության մյուս անդամներից նախընտրելի է ստորակետով կամ բութով անջատել.
    Օրինակ՝ Բացի մեր դպրոցից, (`) մյուս դպրոցները քիչ աշակերտներով էին ներակայցել:

2. Ըստ, ի, ի հեճուկս, համաձայն, հակառակ, հանդերձ, նայած, չնայած, փոխանակ և նման մի շարք այլ կապերով կապակցություններ կետադրվում են առաջադաս և վերջադաս դիրքում՝ բութով, իսկ միջադաս դիրքում՝ երկու կողմից ստորակետով:

3. Որպես, իբրև կապերով ձևավորված կապակցությունները կետադրվում են առաջադաս և վերջադաս դիրքերում բութով, իսկ միջադաս դիրքում՝ բութ-ստորակետով.
Օրինակ՝ Իբրև ճանաչցված վիրաբույժ՝ Սուրենի քեռին մրցակից չունի:
Արմինեն՝ որպես ձեռագործի հմուտ գիտակ, մասնակցեց այդ ցուցահանդեսին:
Հերթով ներս էին մտել նրա բոլոր զինակիցները՝ որպես անդավաճան եղբայրներ:

. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ընդգծի՛ր կապերը:
Դպրոցը գյուղի ծայրին էր՝ բլրակի վրա: Հին գերեզմանատունը դպրոցի բակն էր: Մի ընդարձակ սենյակ էր, փայտե հասարակ նստարանների երկու շարք, դիմացի պատին՝ գրատախտակը: Պատուհանի ապակու տեղ խմորով փագցրել էին յուղած թուղթ: Միակ ժամացույցն ինձ մոտ էր: Մի օր՝ դեպի բլրակը բարձրանալիս, ոտքս սայթաքեց, ընկա սառույցի վրա, գրպանիս մեջ ժամացույցս փշրվեց, և մինչև տարվա վերջը մնացի առանց ժամացույցի: Արև օրերին ստվերով էինք ժամ որոշում, թ?պած ժամանակ՝ երբ հոգնեինք: