Տնային առաջադրանք ֆիզիկայից 16/12/18

էջ 3, տարբերակ 1
1. Այն էներգիան, որով մարմինը օժտված է իր շարժման հետևանքով, անվանվում է կինետիկ էներգիա։
2. Սեղմված զսպանակի էներգիան պոտենցիալ էներգիայի օրինակ է։
3. Գիրքը դրված է սեղանին։ Հատակի նկատմամբ այն օժտված է պոտենցիալ էներգիայով։
4. 2. պոտենցիալ
6. 2. կինետիկ
7. 4. մարմնի շաժման արագությունից

էջ 6, տարբերակ 3
1. 2, պոտենցիալ
2. 1. կինետիկ
3. 2․ պոտենցիալ
6. 2. կինետիկ
7. 2. մարմնի՝ Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից և զանգվածից։
8. 1. շարժման արագությունները հավասար են
9. 2. Ա մարմինը ունի ավելի փոքր էներգիա, քան Բ մարմինը
10. 2.

էջ 7, տարբերակ 4
1. 1. կինետիկ
2. 2. պոտենցիալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s