Դասարանական. Ձայնարկություն

1.Ընդգծել զգացական 3 ձայնարկություն.

Ա) Վը՜զզ ,վա՜հ,օ՜ֆ,բա՜,ջու-ջու

Բ) Վա՜խ,աղջի՛,ու՜ֆ,չը՜խկ,օ՜,հայ-հարա՜յ

2.Ընդգծել կոչական 3 ձայնարկություն

Ա)Ա՜,հե՜յ,ավախ,տո՛,չո՛շ,ղա-ղա՜

Բ)Ամա՜ն,հըմ,ա՛յ,արա՛,կըռ,քըշ

3.Ընդգծել նմանաձայնական 3 ձայնարկություն

Ա)Թը՜շշ,թուհ,բըզզ,օյ,միաու,էյ

Բ)Ճըռ,պահ,ջան,թըխկ,հա՛ֆ-հա՛ֆ,քշա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s