Թթվածնի անձնագիրը

Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը-O
Քիմիական բանաձևըO2
Հարաբերական ատոմային զանգված՝ Ar-16
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr-32
Իզոտոպները-16,17,18
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը, պարբերությունը, խումբը2-րդ պարբերություն,5-րդ խումբ,կարգաթիվը 8, գլխավոր խումբ
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը-(8p,8n)8e
Վալենտականությունը, օքսիդացման աստիճանը- Օքսիդացում-0,-2,-1,+1,+2, վալենտականություն 2
Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը16×1,66×10-27կգ=2,656×10-26կգ

Թթվածնի ալոտրոպիկ տարաձեվություններ(Ալոտրոպյան այն երևույթն է ,որի ժամանակ մի տարրը առաջացնում է միքանի պարզ նյութեր) O2,O3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s