Տանյին աշխատանք 06/02/19

Ընթերցում եք Թումանյանի հեքիաթներից որևէ մեկը և առանձնացնում տասը բարբառային բառ ու գրում դրանց բացատրությունները: Բառերի բացատրությունները կարող եք գտնել Հայոց լեզվի բարբառային բառարանում: Եվս տասը բարբառային բառ մտածեք ընտանիքի, ընկերների հետ:

Հեքիաթ՝ «Ոսկու կարասը»

Քու-քո

Տալի-տալիս

Օխտ-յոթ

Հիմի-հիմա

Ղրկած-ուղարկած

Մին-մեկ

Պսակել-ամուսնացնել

Քունը-քոնը

Գարունք-գարուն

Գալի-գալիս

Բառեր Արցախյան բառբառով

Գիդալ-իմանալ

Ճոխտ-զույգ

Մուկլիմանդիլ-սարդոստայն

Շտեղ-որտեղ

Խոխա-երեխա

Հինչ-ինչ

Քիշեր-գիշեր

Աման-ափսե

Խախանդ-հանգիստ

Քինալ-գնալ

. Իսկ դուք Հայաստանի տարբեր մարզերում լինու՞մ եք:

Ամեն ամառ լինում եմ Արցախում ,իսկ մարզերում ճամփհորդությունների ժամանակ:

Նկատու՞մ եք բառապաշարի, հաղորդակցման տարբերությունը:

Այո, դա թեկուզ փոքրինչ տարբերություն է վերջավորությունների, արտասանման և այլի մեջ բայց մեկ է զգացվում է տարբերությունը:

Ի՞նչ եք կարծում՝ բարբառները լեզվին անհրաժե՞շտ են: Ինչու՞:

Իմ կարծիքով բառբառները լեզվի կարևորագույն մասերից մեկն են: Հայոց լեզուն (և ցանկացած լեզուն) առանց ինչոր մարզի բառբառի կարծես կիսատ է:

Ի՞նչ բարբառների եք ծանոթ:

Շատ խորը ծանոթ եմ Արցախյան բառբառին:

Թումանյանը ի՞նր բարբառ է կիրառում իմ ստեղծագործություններում:

Դէ քանի,որ Թումանյանը լոռեցի էր ,կարծում եմ գրում է Լոռվա բառբառով: