Տրամաբանական խնդիրներ

Խնդիր 1։Հաշվել 1-ից մինչև 20 թվերի քառակուսիները։

1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400

Խնդիր 2։Հաշվել 1-ից 100 թվերի գումարը։

1+100=101

100:2=50

101×50=5050

Խնդիր 3։Քանի՞ միանման նվեր կարելի է պատրաստել 30 կոնֆետով և 45 շոկոլադով,այնպես որ յուրաքանչյուր տուփում լինի հավասար քանակով կոնֆետ և շոկոլադ։

Խնդիր 4։ Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնք գրվում են 0, 3, 7 թվանշաններով, և թվի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

703,307,370,730

Պատ.՝ 4 թիվ

Խնդիր 5։Հաշվի՛ր ?-ը
?-ը հավասար է 90-ի
Captionless Image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s