Домашнее задание 12/02/19

Домашнее задание: письменно в блогах:

Задание 1: Прочитайте предложения. Обратите внимание на использование глаголов идти – ходить, ехать – ездить.

Каждое утро я хожу () в школу. Но сейчас я иду () на почту.

Каждый день моя подруга ходит ( ) на рынок, но сейчас она идёт ( ) в супермаркет.

Каждый вечер мои друзья ходят ( ) в бассейн, но сегодня они идут на стадион.

Каждый понедельник мы ходим ( ) библиотеку, но сейчас мы идём ( ) в магазин.

Я знаю, что ты каждую субботу ходишь ( ) в бассейн и сейчас ты тоже идёшь ( ) в бассейн.

Мой друг часто ездит ( ) в другие города. Сейчас он едет ( ) в Тюмень.

Мои родители часто ездят ( ) в Париж. Сейчас они тоже едут ( ) в Париж.

Обычно я езжу ( ) на работу на машине, но сейчас я еду ( ) на автобусе.

Летом мы всегда ездим ( ) на юг к морю. Сейчас мы едем ( ) на турбазу.

Задание 2: Вставьте правильную форму глаголов идти – ходить, ехать –ездить:

1.Сейчас она идет в магазин, а я иду в университет.

2. Мой старший брат едет в офис, он каждый день идет туда.

3. Бабушка каждую субботу идет на рынок, в среду и я тоже иду в университет.

5. Мой брат не каждый день ходит на работу, но сейчас он идет туда.

6. Каждый вечер мой друг ходит на стадион на тренировку.

7.Мы идем в цирк. Моя подруга не любит ходить в цирк.

8. Мне не нравится ездить на трамвае.

9. Каждый вторник я и Юля ходим в бассейн.

10. Сейчас я иду в банк. А вы часто идёте в банк?

Տնային առաջադրանք 12/02/19

Ստորադասական նախադասություններ:1. Հայր հարցրեց, թե ուր եմ գնալու
2.  Գարեգինի առաջարկը նա ընդունեց, որովհետև հավատաց քաջությանը
3.  Ես սկսել եմ ուսումնասիրել անգլերեն լեզուն ավելի խորը, քանի որ ինձ հետագայում շատ է  պետք այդ լեզուն:
4. Ես սիրում եմ զրուցել Արամի հետ շատ, որովհետև ինձ նրա հետ խոսելը հաճելի է:
5. Ես սիրում եմ վազել, նախքանդասի գալը:

որթեեթեորպեսզիորովհետևքանիորհենցորմինչևորմինչևնախքաներբորթեևթեպետթեկուզ, քանիդեռչնայածորմինչդեռքանթեթեպետ և այլն:

. Գտի՛ր շաղկապները և խմբավորի՛ր (համադասական և
ստորադասական
Եթե, իսկույն, այնտեղ, բայց, և,  բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,
ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, քանի որ։

. Կետադրի՛ր նախադասությունները և  որոշի՛ր՝ համադասակա՞ն են, թե՞ ստորադասական:

Երբ պորտուգալացիները հայտնագործեցին Սուրբ Հեղինե կղզին ,նա պատված էր համատարած անտառով:
Կղզյակում խոզեր ու այծեր թողեցին ,որ նավաբեկությունից տուժած մարդիկ կարողանան որոշ ժամանակ այնտեղ ապրել:
Ամենուրեք բավականաչափ կենդանիներ կային ,և մարդիկ չէին մտածում դրանց վերանալու մասին:
Որսորդությունը դարձավ նաև սպորտ ,իսկ սպորտին հատուկ է ռեկորդներ սահմանելու ձգտումը:
Արևելյան մի տիրակալ տիրակալ հռչակվեց նրանով ,որ անձամբ հազար առյուծ խփեց:
Մի ժամանակ առյուծների մռնչյունը լսվում էր Հունաստանից մինչև Հիմալայան լեռների ստորոտը ,բայց այսօր այդ վայրերում առյուծներ չկան: