Տնային առաջադրանք 12/02/19

Ստորադասական նախադասություններ:1. Հայր հարցրեց, թե ուր եմ գնալու
2.  Գարեգինի առաջարկը նա ընդունեց, որովհետև հավատաց քաջությանը
3.  Ես սկսել եմ ուսումնասիրել անգլերեն լեզուն ավելի խորը, քանի որ ինձ հետագայում շատ է  պետք այդ լեզուն:
4. Ես սիրում եմ զրուցել Արամի հետ շատ, որովհետև ինձ նրա հետ խոսելը հաճելի է:
5. Ես սիրում եմ վազել, նախքանդասի գալը:

որթեեթեորպեսզիորովհետևքանիորհենցորմինչևորմինչևնախքաներբորթեևթեպետթեկուզ, քանիդեռչնայածորմինչդեռքանթեթեպետ և այլն:

. Գտի՛ր շաղկապները և խմբավորի՛ր (համադասական և
ստորադասական
Եթե, իսկույն, այնտեղ, բայց, և,  բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,
ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, քանի որ։

. Կետադրի՛ր նախադասությունները և  որոշի՛ր՝ համադասակա՞ն են, թե՞ ստորադասական:

Երբ պորտուգալացիները հայտնագործեցին Սուրբ Հեղինե կղզին ,նա պատված էր համատարած անտառով:
Կղզյակում խոզեր ու այծեր թողեցին ,որ նավաբեկությունից տուժած մարդիկ կարողանան որոշ ժամանակ այնտեղ ապրել:
Ամենուրեք բավականաչափ կենդանիներ կային ,և մարդիկ չէին մտածում դրանց վերանալու մասին:
Որսորդությունը դարձավ նաև սպորտ ,իսկ սպորտին հատուկ է ռեկորդներ սահմանելու ձգտումը:
Արևելյան մի տիրակալ տիրակալ հռչակվեց նրանով ,որ անձամբ հազար առյուծ խփեց:
Մի ժամանակ առյուծների մռնչյունը լսվում էր Հունաստանից մինչև Հիմալայան լեռների ստորոտը ,բայց այսօր այդ վայրերում առյուծներ չկան:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s