Ալիքներ. Մեխանիկական ալիքներ

Ալիքներ

Ալիքները կարող են լինել տարբեր ՝ մեխանիկական, էլեկտրոմագնիսական և այլ :Մենք կուսումնասիրենք մեխանիկական ալիքների մասին:

Մեխանիկական ալիքներ

Ալիքը դա տատանում է,որը ժամանակի ընթացքում տարածվում է միջավայրում :Մեխանիկական ալիքները կարող են տարածվել միայն ինչոր միջավայրում (նյութում) ՝ գազի մեջ,հեղուկի մեջ,պինդ մարմնի մեջ: Վակումի մեջ մեխանիկական ալիքը չի կարող առաջանալ: Որպես ալիքների աղբյուր հանդիսանում են տատանվող մարմինները, որոնք առաջացնում են շրջակայքի միջավայրի դեֆորմացիյա:

Ալիքի տարածման համար պետք է ձիգ միջավայր:

Վազող ալիքը դա ալիք է,որտեղ կատարվում է էներգիայի տեղափոխում առանց նյութի տեղափոխման:

Վազող ձիգ ալիքը դա ալիք է ,որտեղ կա էներգիայի տեղափոխում և առաջանում է F ձգություն տարածման միջավայրում:

Մեխանիկակա ն ալիքներից մենք կուսումնասիրենք վազող ձիգ ալիքները:

Մեխանիկական ալիքները բաժանվում են՝

ա)երկայնական

Միջավայրի տատանումները տեղի են ունենում ալիքի տարածման ուղղությամբ,դրան միարժամանակ առաջանում են սխմվածություն տարածքի միջավայրում:

բ)լայնական

Միջավայրի տատանումները տեղի են ունենում ուղղահայաց են իրենց բաշխման ուղղության, միևնույն ժամանսկ տեղի է ունենում միջավսյրի շերտերի տեղաշարժ,նրանք առաջանում են միայն պինդ մարմինների մեջ:

Աղբյուր՝ http://class-fizika.narod.ru/9_24.htm

Թարգմանեց՝ Աստղիկ Ավագյանը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s