Արյան խմբեր

Գոյուփյուն ունեն 4 արյան խմբեր: Նրանք պարունակում են A և B ագլյուտինոգններ և a և b ագլյուտինիններր: Արյան խմբերը տարբերվում են ագլյուտինոգեններ և ագլյուտինինների քանակի տարբերությամբ: A և B ագլյուտինոգնները գտնվում են էրիթրոտիցներում,իսկ a և b-ն պլազմայում: Առաջին արյան խումբը պարունակում է ՝ a և b ագլյուտինիններր, չունի ՝ A և B ագլյուտինոգններ, 2-րդ խմբում կա A ագլյուտինոգեն և b ագլյուտինին, 3-րդ խումբը ունի B ագլյուտինոգն և b ագլյուտինին, 4-րդ խմբում առկա են A և B ագլյուտինոգններ, և ոչ մի ագլյուտինին չկա:Արյան առաջինխմբին պատկանող մարդկանց արյունը կարելի է ներարկել բոլորին, որովհետև նրանում չկան A և B ագլյուտինոգեններ,2-րդ և 3-րդ խմբերին պատկանող արյունը կարելի է ներարկել համապատասխանորեն իրենց և 4-րդ խմբերին: 4-րդ խմբին պատկանող մարդկանց արյունը կարելի է ներարկել միայն 4-րդ խմբի արյուն ունեցող մարդկանց: Այդ պատճառով արյան առաջին խումբը համարվում է համընդհանուր դոնոր, իսկ 4-րդ խումբը՝ համընդհանուր ռեցիպիենտ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s