Մարդու պահանջմունք

Յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում ունենում է շատ պահանջմունքներ: Այդ պահանջները իրենցից ներկայացնում են ՝ ինքնադրսեվորումը, հարգանքի պահսնջմունքը, պատկանելիության պսհսնջմունքը, անվտանգության պահանջմունքը և ֆիզիոլոգիսկան պահանջմունքը:

Կարծում եմ նախ պահանջելը, մարդ պետք է իրեն դրսեվորի իր պահանջներին համապատասխան, և արժանանա իր պահանջները իրականացնելուն: Պահանջները պետք է համապատասխանեն նորմերին: Պահանջները մեծ մասամբ անրադառնում են կյանքի որակական դրսեվորմանը, աշխատանքի և ուսման հետ կապված խնդիրներին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s