Տրամաբանական խնդիրներ

  1. Հաշվիր փողոցի լայնությունը եթե սև շերտերի լայնությունը 0,5 մ է, իսկ սպիտակ շերտերինը՝ 0,6 մ:

Crosswalk

7×0.5=3.5 մետր

8×0.6=4.8 մետր

4.8+3.5=8.3 մետր

2. Ամերիկայում ջերմաստիճանը չափում են Ֆարենհեյթ (F) – ով, իսկ Հայաստանում Ցելսիուս (C)-ով: Ֆարենհեյթը ցելսիուսով արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով. C = 5 (F- 32)/ 9: Մեզ մոտ +20 աստիճանը և – 15 աստիճանը Ամերիկայում քանի՞ աստիճան կլինի ֆարենհեյթով արտահայտած:

(20 °C × 9/5)+32=68 °F

(-15 °C × 9/5)+32=5 °F

3. Պատկեը պետք է բաժանել ավելի փոքր քառակուսիների: Ամենաքիչը քանի՞ քառակուսու կարելի է բաժանել պատկերը:

751

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s