Մարդու սիրտը

Սիրտը ,որը գտնվում է կրծքավանդակի մեջ ՝ թոքերի մեջտեղում, իրենից ներկայացնում է փոքր օրգան (մոտ 10 սմ դիամետրով): Մկանների հաստ շերտը որը առաջացնփւմ է նրա պատերը կոչվում է միոկարդ: Միոկարդերը ռիթմիկ կծկվում են և մատակարարում են արյունը ամբողջ մարմնի միջով: Սիրտը ունի չորս խոռոչ ՝ երկու նախասիրտ և երկու փորոքներ: Այդ խոռոչները կազմում են երկու առանձին համակարգ, որենք իրար հետ ուղիղ կապված չեն: Աջ նախասիրտ արյունը մտնոևմ է ներքևի և վերևի երակներից, այդտեղից էլ արյունը մտնում է աջ փորոք, որը հետ է մղում նրան դեպի թոքեր: Թթվածնով հարուստ արյունը թոքերից հոսում է դեպի ձախ նախասիրտ,որտեղ էլ այն անցնում է ձախ փորոքով, որն իր հերթին հետ է մղում նրան և նա հոսում է զարկերակներով ՝ անցնելով ամբողջ մարնի միջով: Սրտի ցիկլում լինում են երեք հիմնական փուլեր :Դիաստոլական փուլը դա սրտի հանգստի փուլն է, արյունը ընկնում է նախասիրտ և հոսում է փորոքների ուղղությամբ, որոնք լցնվում են 2/3-ով: Երբ նախասիրտը սխմվում է և փորոքները ամբողջությամբ լցնվում են ,դա սիստոլի նախասրտի փուլն է :Շուտով դրանից հետո փորոքները հերթով սխմվում են և արյունը արտամղում են այն դեպի զարկերակները դա փորոքի սիստոլն է :

Աղբյուր՝ https://youtu.be/QlewVahd7PM

Թարգմատնեց՝ Աստղիկ Ավագյանը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s