Домашнее задание 17/02/19

15.

Делать

Я делаю

Ты делаешь

Он делает

Мы делаем

Вы делаете

Они делают

Знать

Я знаю

Ты знаешь

Он знает

Мы знаем

Вы знаете

Они знают

Читать

Я читаю

Ты читаешь

Он читает

Мы читаем

Вы читаете

Они читают

Изучать

Я изучаю

Ты изучаешь

Он изучает

Мы изучаем

Вы изучаете

Они изучают

Отвечать

Я отвечаю

Ты отвечаешь

Он отвечает

Мы отвечаем

Вы отвечаете

Они отвечают

Понимать

Я понимаю

Ты понимаешь

Он понимает

Мы понимаем

Вы понимаете

Они понимают

Поступать

Я поступаю

Ты поступаешь

Он поступает

Мы поступаем

Вы поступаете

Они поступают

Оканчивать

Я оканчиваю

Ты оканчиваешь

Он оканчивает

Мы оканчиваем

Вы оканчиваете

Они оканчивают

Задавать (вопросы)

Я задаю

Ты задаешь

Он задает

Мы задаем

Вы задаете

Они задают

Сдавать (экзамены)

Я сдаю

Ты сдаешь

Он сдает

Мы сдаем

Вы сдаете

Они сдают

Повторять

Я повторяю

Ты повторяешь

Он повторяет

Мы повторяем

Вы повторяете

Они повторяют

Ошибаться

Я ошибаюсь

Ты ошибашся

Он ошибается

Мы ошибаемся

Вы ошибаетесь

Они ошибаются

Писать

Я пишу

Ты пишешь

Он пишет

Мы пишем

Вы пишите

Они пишут

Слушать

Я слушаю

Ты слушаешь

Он слушает

Мы слушаем

Вы слушаете

Они слушают

Говорить

Я говорю

Ты говоришь

Он говорит

Мы говорим

Вы говорите

Они говорят

Переводить

Я перевожу

Ты переводишь

Он переводит

Мы переводим

Вы переводите

Они переводят

Учить

Я учу

Ты учишь

Он учит

Мы учим

Вы учите

Они учат

Учится

Я учусь

Ты учишься

Он учится

Мы учимся

Вы учитесь

Они учатся

Տրամաբանական խնդիրներ #10

1) 2^4=16
3^4=81
4^4=256

2) (1/2^6)=1/64
(-1/2^6)=-1/64
(1 1/2^4)=81/16

3) 4×3^2-8:4^3=35,875
4×3^2=36
8:4^3=0,125
36-0,125=35,875
6^2×8^2+2^3×5^4=7304
6^2×8^2=2304
2^3×5^4=5000
2304+5000=7304
(0,1)^4-(0,2)^4=-0,0015
0,1^4=0,0001
0,2^4=0,0016
0,0001-0,0016=-0,0015

4) 16=2^4
64=2^6
-128=-2^7
1024=2^10

5) 0,01=0,1^2
0,001=0,1^3
0,0001=0,1^4
0,00001=0,1^5

6) ա) այո
բ)այո
գ)այո

Տնային առաջադրանք 13/02/19

Ի՞նչ գիտես մարդու աշխատանքային իրավունքների մասին․ կա՞ այդ իրավունքների խախտման դրսևորում այս հեքիաթում․ գրի՛ր հիմնավորված պատասխան:

Յուրաքանչյուր աշխատանք ,որը նախատեսված է մարդու համար պետք է իր մեջ միքիչ մարդկություն պահի, և պետք է հարգի յուրաքանչյուրին: Հետևյալ ստեղծագործության մեջ հարուստը ոտնահարել էր ծառայի իրավունքները և այդ ամենին գումարած նրան խաբել էր:

Նկարագրի՛ր տիրոջ և ծառայի հարաբերությունը պատմվածքում:

Տերը շատ անարդար էր վարվում ծառայի հանդեպ ,և ամենինչ անում էր,որպեսզի ունենա շահույթ ,խաբելով անմեղ և արդար գյուղացուն:Իսկ ծառան ամբողջովին նվիրվել էր տիրոջը և նրա անարդար հրամաններին:

Բնութագրի՛ր կերպարներին։ Ո՞վ էր արդար վարվում, ինչու՞։

Տերը իրեն շատ էր երևակայում, շատ ինքնավստահ էր,և ամենինչի մեջ փնտրում էր շահ:Մեծ եղբայրը մաքուր սրտով և արդար մարդ է,քանզի նրան շատ հեշքտ էր մատների վրա խաղացնելը :Փոքր եղբայրն էլ շատ խելացի և խորամանկ էր,նրա խորամանկությանը նույնիսկ աղվեսը կնախանձի:

Домашнее задание 12/02/19

Домашнее задание: письменно в блогах:

Задание 1: Прочитайте предложения. Обратите внимание на использование глаголов идти – ходить, ехать – ездить.

Каждое утро я хожу () в школу. Но сейчас я иду () на почту.

Каждый день моя подруга ходит ( ) на рынок, но сейчас она идёт ( ) в супермаркет.

Каждый вечер мои друзья ходят ( ) в бассейн, но сегодня они идут на стадион.

Каждый понедельник мы ходим ( ) библиотеку, но сейчас мы идём ( ) в магазин.

Я знаю, что ты каждую субботу ходишь ( ) в бассейн и сейчас ты тоже идёшь ( ) в бассейн.

Мой друг часто ездит ( ) в другие города. Сейчас он едет ( ) в Тюмень.

Мои родители часто ездят ( ) в Париж. Сейчас они тоже едут ( ) в Париж.

Обычно я езжу ( ) на работу на машине, но сейчас я еду ( ) на автобусе.

Летом мы всегда ездим ( ) на юг к морю. Сейчас мы едем ( ) на турбазу.

Задание 2: Вставьте правильную форму глаголов идти – ходить, ехать –ездить:

1.Сейчас она идет в магазин, а я иду в университет.

2. Мой старший брат едет в офис, он каждый день идет туда.

3. Бабушка каждую субботу идет на рынок, в среду и я тоже иду в университет.

5. Мой брат не каждый день ходит на работу, но сейчас он идет туда.

6. Каждый вечер мой друг ходит на стадион на тренировку.

7.Мы идем в цирк. Моя подруга не любит ходить в цирк.

8. Мне не нравится ездить на трамвае.

9. Каждый вторник я и Юля ходим в бассейн.

10. Сейчас я иду в банк. А вы часто идёте в банк?

Տնային առաջադրանք 12/02/19

Ստորադասական նախադասություններ:1. Հայր հարցրեց, թե ուր եմ գնալու
2.  Գարեգինի առաջարկը նա ընդունեց, որովհետև հավատաց քաջությանը
3.  Ես սկսել եմ ուսումնասիրել անգլերեն լեզուն ավելի խորը, քանի որ ինձ հետագայում շատ է  պետք այդ լեզուն:
4. Ես սիրում եմ զրուցել Արամի հետ շատ, որովհետև ինձ նրա հետ խոսելը հաճելի է:
5. Ես սիրում եմ վազել, նախքանդասի գալը:

որթեեթեորպեսզիորովհետևքանիորհենցորմինչևորմինչևնախքաներբորթեևթեպետթեկուզ, քանիդեռչնայածորմինչդեռքանթեթեպետ և այլն:

. Գտի՛ր շաղկապները և խմբավորի՛ր (համադասական և
ստորադասական
Եթե, իսկույն, այնտեղ, բայց, և,  բոլոր, թեև, սակայն, որովհետև,
ինչպես, այս, որպեսզի, պատճառով, դեպի, քանզի, նաև, քանի որ։

. Կետադրի՛ր նախադասությունները և  որոշի՛ր՝ համադասակա՞ն են, թե՞ ստորադասական:

Երբ պորտուգալացիները հայտնագործեցին Սուրբ Հեղինե կղզին ,նա պատված էր համատարած անտառով:
Կղզյակում խոզեր ու այծեր թողեցին ,որ նավաբեկությունից տուժած մարդիկ կարողանան որոշ ժամանակ այնտեղ ապրել:
Ամենուրեք բավականաչափ կենդանիներ կային ,և մարդիկ չէին մտածում դրանց վերանալու մասին:
Որսորդությունը դարձավ նաև սպորտ ,իսկ սպորտին հատուկ է ռեկորդներ սահմանելու ձգտումը:
Արևելյան մի տիրակալ տիրակալ հռչակվեց նրանով ,որ անձամբ հազար առյուծ խփեց:
Մի ժամանակ առյուծների մռնչյունը լսվում էր Հունաստանից մինչև Հիմալայան լեռների ստորոտը ,բայց այսօր այդ վայրերում առյուծներ չկան:

Health

Do you think you have a healthy life style?
50/50, I try to sleep early,I try to eat healtyh food, to have physical activity .

Is it possible to have a healthy life style in modern world?
I think yes,but it’s very hard .

Why do many people try to have a healthy life style?
Becouse they care about their life and their health.

What is the main purpose of it?
To lose weight or to become skinny or healthy.

What is healthy food?
The food what have a few calories, or they are organic and made without fertilizer.

Do you pay much attention to what you eat?

Yes.

Do you think it is more important for you to eat healthy or tasty food?
I think that healthy food can be tasty, so I like food wich is healthy and tasty.

Do you try to eat your breakfast, lunch and dinner at a certain time every day?

No,becouse when I am at school I eat at recess, but when it’s Sunday or Saturday and I’m at home ,I eat when I’m hungry.

Do you have a snack every time you are hungry or do you wait for the lunch or dinner?
Sometimes.

What is better for health?

I think that it’s better to have physical activities.

Do you agree with the saying: «Eat your breakfast, share your lunch with a friend and give your dinner to your enemy»? Why do people say so?

I think that the meaning of this phrase is ,that the breakfast is imortant eating time,than lunch and dinner.
What is healthy about not eating after 6 p.m?

I think that it can work,but cannot work too same time.

Do you try to follow this rule?

Sometimes.

Are you a success?

50/50.
Is obesity a great problem in where you live?

No, because Armenia is natural country, here you can find here real halthy food.

Why are there so many obese people in the US?

Because everydsy they eat fast food,and thats very unhealthy.

What are the most efficient ways to loose weight?

I think it’s sport.
Do you think diets are useful or not?

50/50.
Have you ever tried to go on a diet?

Yes, because at that time I had a allergy, and we don’t know in what. So I doctor define me the diet.
What kind of diet was it?

At that diet I don’t eat citrus,something with sugar,or with oil and with dough.
Did it work?

However strange it was,it works.
Is physical activity (jogging, going to a gym, swimming pool) an important part of a healthy life style?

Of course.

Can you tell a physically inactive person from someone who takes care of his\her physical condition?

Yes.

What are the main differences?

What is your attitude to smoking?

I don’t like it.

What is the influence of smoking on health?

It brings to illness.

What about passive smoking?

It’s bad too.
Is it hard to give up smoking?

Yes.

Do you know someone who gave up smoking?

I don’t know someone who gave up smoking,but I know that my uncle never somke.

What is the best way to give up smoking?

It’s trying to care about your health.

Արցախյան արտասովոր բառարան

  • Հետևյալ բառարանում ես հավաքել եմ Արցախյան բառբառի բառեր,որոնք արտասովոր են ժամանակակից հայերենի համար

Մուկլիմանդիլ-սարդոստայն

Շուլուղ-կատակ

Դաբան-կրունկ

Կըզնըվցնել-ջղայնացնել

Կենգյատ անել-բամբասել

Քյոմագ անել-օգնել

Զուրթնանալ-արթնանալ

Դինջանալ-հանգստանալ

Տենակ-դանակ

Քթոլ-գդալ

Վերցակ-աքլոր

Կյուլ-գայլ

Տըմտեմուկ-լինդ

Կեռեք-ատամ

Դըրբըզա-դարպաս

Պրտտուս-թարս ու շիտակ

Քըթըփըթի-քչփչոց

Խըբըրբիզա-լրատու

Ավթալ-դեղձ

Գյավալ-սալոր

Ճլպզտոկ – կոլոտ

Քյալամ- կաղամբ

Տրամաբանական խնդիրներ

Խնդիր 1։Հաշվել 1-ից մինչև 20 թվերի քառակուսիները։

1^2=1

2^2=4

3^2=9

4^2=16

5^2=25

6^2=36

7^2=49

8^2=64

9^2=81

10^2=100

11^2=121

12^2=144

13^2=169

14^2=196

15^2=225

16^2=256

17^2=289

18^2=324

19^2=361

20^2=400

Խնդիր 2։Հաշվել 1-ից 100 թվերի գումարը։

1+100=101

100:2=50

101×50=5050

Խնդիր 3։Քանի՞ միանման նվեր կարելի է պատրաստել 30 կոնֆետով և 45 շոկոլադով,այնպես որ յուրաքանչյուր տուփում լինի հավասար քանակով կոնֆետ և շոկոլադ։

Խնդիր 4։ Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնք գրվում են 0, 3, 7 թվանշաններով, և թվի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

703,307,370,730

Պատ.՝ 4 թիվ

Խնդիր 5։Հաշվի՛ր ?-ը
?-ը հավասար է 90-ի
Captionless Image