Հարավային Ասիա

Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Հարավային Ասիա տարածաշրջանը:

Այս աշխարհամասը խիտ է բնակեցված։ Նրանք ունեին հատուկ կրոն՝ հնդուականություն որը հետագայում փոխարինվեց բուդդայականությամբ։ Այս տարածաշրջանում կա։ Նրա կլիման հակասական է, այնտեղ տարբերում են երեք տեսակի կլիմա՝ լեռնային, թերակղզային և գետահովտային դրա հետևանքով այնտեղ մի մասում կարող է չորացում լինել իսկ մյուս մասում ջրհեղեղներ։Տնտեսությունը թույլ զարգացած է, ուստի բնակչության մեծ մասը ապրում է գյուղերում։

Ի՞նչ դեր ունի Հարավային Ասիան համաշխարհային տնտեսությունում: Հարավային Ասիան ստեղծել է բուդդիզմը, աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության օջախներից է, նաև այստեղ առաջացել են բազում լեզուներ:

Որո՞նք են Հարավային Ասիայի երկրների տնտեսության մասնագիտացված ճյուղերը: Հարավային ասիայի ընդերքի հարստություններից առանձնացնում են քարածուխի մանգանի քրոմի երկաթի և տիտանի հանքաքարերը։

Քարտեզի վրա նշել Հարավային Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները:

Հատկացուցիչ

Գտնել հատկացուցիչները:
• Այստեղ որոնում էր ուտելիքի մնացորդներ, որ վագոնների լուսամուտներից շպրտում էին գրեթե բոլոր ուղևորները:
Մարդկանց ամենամեծ հավաքատեղին է շուկան:
• Այստեղից չեն վռնդվում քաղաքի անօթևան շները:
Շուկայի դատարկ հրապարակում մարդիկ հայտնվեցին:
• Կաղ Վասոն բացեց խորտկարանի դուռը:
Սրա մի ոտքը մյուսից կարճ է:
Վասոյի հայրը իբր դաժան մարդ է եղել և երբ իմացել է տղայի արատի մասին, վճռել է խեղդել:

Բոլոր գոյականներին ավելացնել հատկացուցիչներ:
Լճի ձկները լույսի պատճառով շատ խորն էին իջել:
Անուշի պապը սիրով կարդում էր գեղարվեստական բանաստեղծությունները:
Քաղաքի երեկոները շատ խաղաղ էին լուսավորված փողոցում:
Վան Գոգի պատկերասրահում ցուցադրված էին նկարները:
Հայաստանի զինվորները շատ արագ էին կատարում հրամանները:

Հատկացուցիչ դերանունները փոխարինիր համապատասխան հոդերով (ս,դ):
• Քո ընկերը(դ) մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
• Իմ որսն(ս) իր ոտքով եկավ:
• Քո սիրտը(դ) քա՛ր է, քա՛ր:
• Իմ շուրջը(ս) ոչինչ չեմ նկատում:
• Կիրակի օրը քո ծնողների(դ) հետ խոսիր:

Հատկացուցիչի կետադրությունը:
Հատկացուցչի և հատկացյալի միջև հաճախ ընկնում է գոյական կամ դերանուն պարունակող որոշիչ բառակապակցություն կամ դերբայական դարձված: Այս դեպքերում հատկացուցչի վրա դրվում է բութ:
Օր.՝ Թռչունների երամը չվեց հարավ: – Թռչունների՝ ամպերի մեջ սավառնող երամը չվեց հարավ:
Կետադրիր.
1. Արթուրի՝ ներկաներին ուղղված ողջույնը աննկատ մնաց:
2. Բազեի՝ որսորդի զարկից թուլացած մարմինն ընկավ լիճը:
3. Յուրաքանչյուրի ՝ինձ ուղղված խոսքը խոցում էր սիրտս:
4. Առագաստանավի՝ անցյալ դարում ապրած նավապետի գրառումներում մի հետաքրքիր փաստ կա:
5. Արեգակի՝ ընդամենը մի քանի րոպե տևող խավարումը սարսափ առաջացրեց մարդկանց մեջ:
Որոշիչի կետադրություն (թեմայի կրկնություն):
• Կերպարանքը փաթաթված՝ սև թիկնոցով, առանց դուռը բախելու ներս մտավ:
• Ապարանքի շուրջբոլորը՝ քարե , հաստաբեստ պարիսպ էր աշտարակներով ու երկաթյա դռներով ,որոնք զարդարված էին ոսկեձույլ արձանիկներով:

“ Кого в жизни можно считать счастливым человеком?”

Счастье… Это слово в себе имеет очень мног смысла…Считается что человек счастливый тогда когда у него есть семя,здоровье,друзья,дом,деньги,образование.Ну по моему счастье это другое , и счастливым может быть каждый…

Честно то по моему мнению каждый человек который живет в этом мире считается счастливым. Ведь уже то что ты родился,ты живешь это уже что-то огромное. Может вы будете считать себя неудачником, из за того что что у вас проблемы, или же вы не можете ходить,(ну вы поняли) но всегда помните ,что в мире есть люди которые даже не рождались , а вы живете.Вы живете, вы дышите, вы видите, опомнитесь- в мире есть люди которы не видят, не дышат, их жизнь проходит в больнице… Надо быть благодарным что вы есть сейчас, вы живете… Знаю рано или позно настуит черная полоса жизни, и каждый из нас уйдёт ,но все жа за эти года,эти месяца, эти дни вы жили, следовательно вы были счастливы… Жизнь это счастье- а счастье это жизнь…