7.1 դասարան. Կրթական ինքնավարություն

Առաջին դասի թեման է՝ Եվրոպական մայրամուտ

Հարցեր սովորողներին.

Առաջին խումբ ։

1. Հաստատեք կամ հերքեք այն միտքը ,որ պետք էր պարտադիր ընդունել Դասային միապետությունը։

2. Պատմեք ավատատիրության մասին և թվարկեք ավատատիրության անկման պատճառները ։

3. Համեմատեք Անգլիական և Ֆրանսիական ապստաբությունները

Երկրորդ խումբ ։

1. Թվարկեք ավատատիրության անկման դրական և բացասական կողմերը ։

2. Պատմեք դասային միապետության մասին։

3. Ինչպես ավարտվեցին Ֆրանսիական և Անգլիական ապստամբությունները

Երրորդ խումբ ։

1. Սահմանեք մանուֆակտուրա և համքարային կանոնադրություն հասկացությունները :

2. Դասային միապետության կառավարումը ինչով էր ուղեկցվում??

3. Պատմեք Անգլիական և Ֆրանսիական ապստամբությունների մասին :

Աղբյուր՝ Համաշխարհային պատմություն- Էջ 73-76

Հավելյալ աղբյուրներ՝

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%A1— Ժակերիա

https://youtu.be/XzIgpyZMXDE— Ժակերիա թարգմանություն

https://books.google.am/books/about/The_Decline_of_the_West.html?id=jYjYLoGSsQgC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y— Եվրոպական մայրամուտ՝ թարգմանություն

https://youtu.be/CGvwTo26iog— Watt Tyler՝ թարգմանություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s