Встреча с Александром Лапшином

8-ое апреля у нас была встреча с Александром Лапшином. Встреча прошла очень интересной, необыкновенной .Думаю каждый из нас хоть раз в жизни слышал его имя,и знает его. Он блоггер-путешественник, и он объехал около 140 стран,что удивительно. Путешествовать он хотел еще довно,но в те времена это было сложно. Так некоторое время спустя он начал путешествовать и вести свой блог. В своем блоге он рассказывает про свои путешествия, про свои новые впечатления об этой стране и.т.д. В Армении Лапшин стал известным из за того инцидента в Азербайджане. До того как он побывал в Азербайджане он был в Арцахе и из за политических разногласий его посадили в тюрьму.При встрече мы задали много интересных для нас вопросов и что интересно больше всех задавали вопросы дети, и задавали про развитие своего блога,как сделать что бы было много подписчиков,много читателей и.т.д. Мы хотели еще взять интервью,но Александр сказал что в конце апреля когда он приедет в Ереван ,то обязательно мы возьмем интервью,так что жду не дождусь этой встречи…

Տնային առաջադրանք մայրենիից 09/04/19

Առաջադրանքներ

Հարցերի փոխարեն լրացրու ուղիղ խնդիր – բառ, նախադասություն:
• Մի ականատես նկարագրում էր տատիկին (ո՞ւմ)(ի՞նչը):
• Բնության ուժերը փոխում են (ո՞ւմ), եղանակը(ի՞նչը):
• Վայրենիներն ազատ արձակեցին զբոսաշրջիկին(ո՞ւմ), (ի՞նչը):
• Վերջապես արևը տաքացրեց (ո՞ւմ), Երևանը(ի՞նչը):
• Զբոսաշրջիկները միայն երրորդ օրը գտան (ո՞ւմ),հրապարակը (ի՞նչը):

Գտիր ուղիղ խնդիրները, ընդգծիր:
• Արևը վերևից կրակ է թափում:
• Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
• Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
• Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
• Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
• Ծերունի Մովսեսը, վերցնելով գավաթը, օրհնանքի խոսքեր ասաց, խրատներ կարդաց Նուբարին:
• Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:

Կետերի փոխարեն գրիր ներգործող խնդիր (ո՞ւմ կողմից, ինչի՞ց, ինչո՞վ):
• Հանցագործը քննադատվում էր դատավորի կողմից :
• Բնությունը փոխվում է աղբից :
• Վայրենիներն ազատ արձակվեցին քաղաքացիների կողմից :
• Կեսօրին փողոցները փակվել էին մեքենաներով :
• Հրատապ լուրը հայտնվեց թերթերի կողմից :

Ուղիղ խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ներգործող խնդիր ունեցող նախադասություններ:
• Աղջիկը խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստում:
Խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստվում աղջկա կողմից:

• Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
Նրա խարխուլ կացարանը քանդվեկ էր երկրաշարժից:

• Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
Ծանր հիվանդը բուժվեց անրհաժեշտ դեղով:

• Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
Երկինքը ծածկվեց ամպերով:

• Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
Հարևանները ներս հրավիրվեցին Նահապետի կողմից:

• Ծերունի Մովսեսը օրհնանքի խոսքեր ասաց:
Օրհնանքի խոսքերը ասվեցին ծերունի Մովսեսի կողմից:

• Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:
Սեղանին մի կուլա գինի դրեց,սուփրա փռեց Նուբարը:

Ներգործող խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ուղիղ խնդիր ունեցող նախադասություններ:
• Մառախուղի թանձր քուլաները հալածվում էին քամուց:
Քամին հալածում էր մառախուղի թանձր քուլաները:

• Արագ հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից:
Սիմոնը լրացրեց հինգ դիմում:

• Ամրոցի աշտարակներն ամեն գիշեր լուսավորվում էին նրա կողմից:
Նա ամեն գիշեր լուսավորում էր ամրոցի աշտարակը:

• Պարսպի ներսը ծածկված էր բերրի պտղածառերով, խաղողի որթերով և ծաղկող թփերով:
Բերրի պտղածառերը, խաղողի որթերը և ծաղկող թփերը ծածկել էին պարսպի ներսը:

• Բարձրահասակ բարդին թեթև օրորվում էր գիշերային մեղմ քամուց:
Գիշորային մեղմ քամին օրորում էր բարձրահասակ,թեթև բարդին:

Քիմիա դասարանական 09/04/19

Դասակարգել՝ CuO,H2SO4,Fe(OH)3,BaCl2,P2O5,HNO3,CaCo3,ZnO,Zn(OH)2,ZnSO4,H3PO4

Օքսիդ-CuO,P2O5,ZnO

Թթու-H2SO4,HNO3,H3PO4

Հիմք-,Fe(OH)3, Zn(OH)2

Աղ-BaCl2,CaCo3,ZnSO4

Կազմել՝

Կալցիումի ֆոսֆատ-Ca3(Po4)2

Ալյմինիումի սուլֆատ-Al2(So4)3

Մագնեզիումի նիտրատ-3Mg(No3)2

Նատրիումի կարբոնատ-Na2Co3

Երկաթի (III) քլորիդ-Fe(Cl)3

Կազմել ռեակցիաների տեսակները՝

WO3+H2=3H2O+W-տեղակալման

2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+H2-տեղակալման

2 H2O=2H2+O2 քայքայման

3Ba(OH)2+2H3Po4=Ba3(PO4)3+6H2O-չեզոքացման

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O-փոխանակման