Տնային առաջադրանք մայրենիից 09/04/19

Առաջադրանքներ

Հարցերի փոխարեն լրացրու ուղիղ խնդիր – բառ, նախադասություն:
• Մի ականատես նկարագրում էր տատիկին (ո՞ւմ)(ի՞նչը):
• Բնության ուժերը փոխում են (ո՞ւմ), եղանակը(ի՞նչը):
• Վայրենիներն ազատ արձակեցին զբոսաշրջիկին(ո՞ւմ), (ի՞նչը):
• Վերջապես արևը տաքացրեց (ո՞ւմ), Երևանը(ի՞նչը):
• Զբոսաշրջիկները միայն երրորդ օրը գտան (ո՞ւմ),հրապարակը (ի՞նչը):

Գտիր ուղիղ խնդիրները, ընդգծիր:
• Արևը վերևից կրակ է թափում:
• Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
• Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
• Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
• Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
• Ծերունի Մովսեսը, վերցնելով գավաթը, օրհնանքի խոսքեր ասաց, խրատներ կարդաց Նուբարին:
• Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:

Կետերի փոխարեն գրիր ներգործող խնդիր (ո՞ւմ կողմից, ինչի՞ց, ինչո՞վ):
• Հանցագործը քննադատվում էր դատավորի կողմից :
• Բնությունը փոխվում է աղբից :
• Վայրենիներն ազատ արձակվեցին քաղաքացիների կողմից :
• Կեսօրին փողոցները փակվել էին մեքենաներով :
• Հրատապ լուրը հայտնվեց թերթերի կողմից :

Ուղիղ խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ներգործող խնդիր ունեցող նախադասություններ:
• Աղջիկը խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստում:
Խոհանոցում համեղ ընթրիք էր պատրաստվում աղջկա կողմից:

• Երկրաշարժը քանդել է նրա խարխուլ կացարանը:
Նրա խարխուլ կացարանը քանդվեկ էր երկրաշարժից:

• Անհրաժեշտ դեղը բուժեց ծանր հիվանդին:
Ծանր հիվանդը բուժվեց անրհաժեշտ դեղով:

• Ամպերը ծածկեցին երկինքը:
Երկինքը ծածկվեց ամպերով:

• Նահապետը ներս հրավիրեց հարևաններին:
Հարևանները ներս հրավիրվեցին Նահապետի կողմից:

• Ծերունի Մովսեսը օրհնանքի խոսքեր ասաց:
Օրհնանքի խոսքերը ասվեցին ծերունի Մովսեսի կողմից:

• Նուբարը սուփրա փռեց, սեղանին մի կուլա գինի դրեց:
Սեղանին մի կուլա գինի դրեց,սուփրա փռեց Նուբարը:

Ներգործող խնդիրով նախադասությունները շրջել՝ դարձնելով ուղիղ խնդիր ունեցող նախադասություններ:
• Մառախուղի թանձր քուլաները հալածվում էին քամուց:
Քամին հալածում էր մառախուղի թանձր քուլաները:

• Արագ հինգ դիմում լրացվեց Սիմոնի կողմից:
Սիմոնը լրացրեց հինգ դիմում:

• Ամրոցի աշտարակներն ամեն գիշեր լուսավորվում էին նրա կողմից:
Նա ամեն գիշեր լուսավորում էր ամրոցի աշտարակը:

• Պարսպի ներսը ծածկված էր բերրի պտղածառերով, խաղողի որթերով և ծաղկող թփերով:
Բերրի պտղածառերը, խաղողի որթերը և ծաղկող թփերը ծածկել էին պարսպի ներսը:

• Բարձրահասակ բարդին թեթև օրորվում էր գիշերային մեղմ քամուց:
Գիշորային մեղմ քամին օրորում էր բարձրահասակ,թեթև բարդին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s