Վիտամիններ

Վիտամինները իրենցից ներկայացնում են օրգանական նյութեր ,որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմին: Նրանք սննդի անփոխարինելի բաղադրիչներն են: Վիտամինները հայտնաբերվել են ռուս գիտնական Լունինի կողմից: Նա պարզել էր,որ օրգանիզմի գործունեությանհամար բացի ՝ ածխաջրերից,սպիտակուցներից և ճարպերից նաև անհրաժեշտ են վիտամինները: Սկզբում վիտամիններին անվանում էին A, B, C, D, E, P և այլն, հետո տրվեցին միջազգային անվանումներ, որոնք արտացոլում են այդ նյութերի քիմիական կառուցվածքը: Վիտամինները բաժանվում են 3 խմբի` ջրալույծ, ճարպալույծ և վիտամինանմաննյութեր:Օրգանիզմը վիտամիններ ստոնում է մեծ մասամբ բանջարեղեններից և մրգերից :Որևէ վիտամինի պակասը արտահայտվում է նաև նյութափոխանակության խնդիրներով, մաշկային խնդիրներով և այն թողնում է մեծ հետևանքներ: Արդյունքում մարդու օրգանիզմը դժվարանում է դիմադրել տարբեր հիվանդություններին : Վիտամինների անբավարարության կամ պակասի հետևանքով առաջանում է անվիտամինություն:Վիտամինների պակաս ունենալու պատճառ կարող են լինել ոչ միայն սննդում դրանց պակասը, այլ նաև աղիքներում տեղի ունեցող ներրծծման, դեպի հյուսվածքները տեղափոխման և կենսաբանորեն ակտիվ ձևի վերածվելու գործընթացների խանգարումները:

Պարագաներ

Պարագաներ

Բայի այն լրացումները, որոնք ցույց են տալիս գործողության հետ կապ ունեցող հանգամանքները, կոչվում են պարագաներ:

Չափ ու քանակի պարագա

• Կապույտ երեկոն այնքան խաղաղ է:
• Լճափից արևը երկու անգամ է երևում:
Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման չափը, աստիճանը, կոչվում է չափ ու քանակի պարագա (ինչքա՞ն, որքա՞ն):

Գտի՛ր չափ ու քանակի պարագաները:
• Մայր ու որդի շատ երկար զբոսնեցին:
• Փայտփորիկն անընդհատ կտցահարում էր ծառը:
• Ոսկե շղթան արժեր հազար դոլար:
• Փոքրիկը շատ էր սիրում պաղպաղակ և երբեք չէր հրաժարվում դրանից:
• Այդ երեկո ծերունին բնավ չխոսեց:

Read More »