Հայոց լեզու և գրականություն 18/09/19

2․ Գործնական աշխատանք Առաջադրանք-9
Հելլենական մի ընտանիքում երկվորյակ աղջիկներ ծնվեցին: Մեկի անունը դրին Սուտ, մյուսինը՝ Ճշմարտություն: Սուտը թխամորթ էր, ոչ ակնահաճո, Ճշմարտությունը խարտիշահեր էր, ուներ վճիտ ու հոգեթով հայացք և մշտապես ճերմակ զգեստ էր կրում: Սուտը մշտապես շպարվում էր, որ քրոջից առավել առինքնող երևա: Սուտը սկզբում հրապուրում էր մարդկանց, բայց շուտով ամենքը հիասթափվեցին նրա պճնված ու անբնական տեսքից: Չարացավ Սուտը և սկսեց սուտ բամբասանքներ տարածել: Մարդիկ, որ սիրում և հավատում էին միմյանց, սկսեցին գժտվել: Երբ հասկացան, որ դրա մեղավորը Սուտն է, որոշեցին պատժել ամբարիշտ աղջկան: Իմանալով այդ մասին՝ Սուտը դիմեց հերթական ստորության: Նա քրոջն առաջարկեց գետում լողալ: Բարեհամբույր աղջիկը, ոչինչ չկասկածելով, հանվեց ու մտավ գետը: Սուտն անմիջապես հափշտակեց նրա զգեստն ու փախավ: Ճշմարտությունը կռահեց քրոջ նենգ մտադրությունը. բոլորին մոլորեցնելու համար քույրն ուզում է կրել իր ճերմակ զգեստը: Պետք էր անհապաղ օգնել մարդկանց, և Ճշմարտությունն առանց վարանելու սկսեց մերկ շրջել, որ ամենքը տեսնեն իրեն ու չհավատան ճերմակ զգեստով աղջկան: Շատ տարիներ են անցել: Երբեմն Ստին հաջողվում է մարդկանց խաբել, բայց դա երկար չի տևում, որովհետև սուտը երկար չի տևում,և օրերից մի օր այն դուրս է գալու ջրի երես:
Իսկ այդ օրերից մեզ է հասել «Ստի ոտքը կարճ է » արտահայտությունը:

Ավարտի՛ր տեքստի նախավերջին նախադասությունը իմաստին համապատասխանող 2 առած-ասացվածքով կամ թևավոր խոսքով: Լրացրու՛ վերջին նախադասության մեջ բաց թողնված արտահայտությունը։
Երբեմն Ստին հաջողվում է մարդկանց խաբել, բայց դա երկար չի տևում, որովհետև սուտը երկար չի տևում,և օրերից մի օր այն դուրս է գալու ջրի երես:
Իսկ այդ օրերից մեզ է հասել «Ստի ոտք կարճ է » արտահայտությունը:

Գրի՛ր ամբարիշտ, վարանել, բարեհամբույր, նենգ, առինքնող բառերի երկուական հոմանիշ:

Ամբարիշտ-անկրոն,դաժան

Վարանել-հերկել,ցելել

Բարեհամբույր-սիրալիր,քաղցրահամբյուր

Նենգ-խարդախ,խաբեբա

Առինքնող-գրավել,դյութել

Բառակազմորեն վերլուծի՛ր տեքստում ընդգծված բառերը (արմատը՝ մեկ, ածանցը երկու գծով)՝ նշելով հնչյունափոխության դեպքերը:

Երկվորյակ-երկ,վոր,յակ

Ակնահաճո-ակն,ա,հաճ,ո

Խարտիշահեր-խարտիշ,ա,հեր

Հոգեթով-հոգե,թով

. Վերածի՛ր աշխարհաբարի և մեկնաբանի՛ր:
Զայն գիտեմ, զի ոչինչ գիտեմ :

Ես գիտեմ,որ ոչինչ չգիտեմ:

Домашнее задание 18/09/19

Упражнение 2. Замените прямую речь косвенной.

1. Анна спросила меня: «Где находится книжный магазин?»
Анна спросила меня, где находится книжный магазин.

2. Я спросил продавца: «Сколько стоит эта книга?»
Я спросил продавца,сколько стоит эта книга.

3. Я спросил девушку: «Где вы живѐте?»
Я спросил девушку,где она живёт.

4. Мария спросила нас: «Куда вы идѐте?»
Мария спросила нас,куда мы идём.

5. Михаил спросил меня: «Кому ты обещал дать книгу?»
Михаил спросил меня, кому я обещал дать книгу.

6. Мой друг спросил меня: «Почему ты не идѐшь с нами?»
Мой друг спросил меня,почему я не иду с ними.

7. Мать спросила сына: «Когда ты вернѐшься домой?»
Мать спросила сына,когда он вернётся домой.

8. Мы спросили нового студента: «Откуда ты приехал?»
Мы спросили нового студента,откуда он приехал.

9. Мальчик спросил меня: «Как вас зовут?»
Мальчик спросил меня,как меня зовут.

Упражнение 3. Замените прямую речь косвенной.

1. Нина спросила меня: «Ты читал сегодняшнюю газету?»
Нина спросила меня,читал ли я сегодняшнюю газету.

2. Я спросил его: «Ты был сегодня на стадионе?»
Я спросил его, был ли он сегодня на стадионе.

3. Мы спросили их: «Вы были на выставке?»
Мы спросили их,были ли они на выставке.

4. Анна спросила меня: «Ты получаешь письма из дома?»
Анна спросила меня,получаю ли я письма из дома.

5. Я спросил его:«Твоя сестра пойдѐт с нами в театр?»
Я спросил его,пойдѐт ли его сестра нами в театр.

6. Мы спросили преподавателя: «Завтра будет лекция по истории?»
Мы спросили преподавателя,будет ли завтра лекция по истории.

7. Он спросил нас: «Вы понимаете то, что я говорю?»
Он спросил нас,понимаем ли мы то, что он говорит.

8. Я спросил брата: «Ты будешь читать эту книгу?»
Я спросил братаю,будеь ли он читать эту книгу.

Упражнение 4. Замените прямую речь косвенной.

1. Наш знакомый спросил нас: «Вы давно приехали сюда?»
Наш знакомый спросил нас,давно ли мы приехали сюда.

2. Врач спросил меня: «Вы хорошо себя чувствуете?»
Врач спросил меня,хорошо ли я себя чувствую.

3. Студенты спросили преподавателя: «Мы правильно решили задачи?»
Студенты спросили преподавателя,правильно ли они решили задачи.

4. Анна спросила свою подругу: «Интересно было на вечере?»
Анна спросила свою подругу,было ли интересно на вечере.

5. Я спросил своего друга: «Ты долго ждал меня?»
Я спросил своего друга,долго ли он ждал меня.

6. Я спросил Карлоса: «Ты давно изучаешь русский язык?»
Я спросил Карлоса,давно ли ог изучает русский язык.

Упражнение 7. Вместо точек поставьте союзы что или чтобы.
l. Преподаватель сказал нам, чтобы мы прочитали эту книгу. Он сказал, что эта книга очень интересная.

2. Врач сказал больному, что у него неопасная болезнь. Он сказал, чтобы больной принимал лекарство.

3. Отец написал мне, чтобы летом я приехал домой. Он написал, что они с мамой очень хотят видеть меня. Я написал родителям, что летом я обязательно приеду к ним.

4. Я сказал товарищу, что я куплю билет в кино. Товарищ сказал мне, чтобы я купил ему два билета.

5. Преподаватель сказал, что сегодня мы будем писать сочинение. Он сказал, чтобы мы писали внимательно.

6. Мой друг сказал мне, чтобы я посмотрел балет «Лебединое озеро». Он сказал, что он смотрел этот балет в Большом театре.

Упражнение 9. Расскажите диалог, используя глаголы спросил, ответил,
сказал. (Замените прямую речь косвенной).
1. Я спросил Виктора:
– Ты был вчера на лекции?
– Нет, не был.
– Почему ты не был на лекции?
– Я не был, потому что был болен. Интересная была лекция?
– Да, очень интересная.

Я спросил Виктора,был ли он вчера на лекции.Он сказал мне что он не был. Я спросил Виктора почему он вчера не был на лекции. Он сказал мне, что он был болен, и спросил у меня, была ли интересна лекция.Я сказал ему,что лекция была очень интересной.

2.
– Вчера я был у врача. Врач спросил меня:
-Что у вас болит?
– У меня болит голова.
– Какая температура была у вас утром?
– Я не знаю.
– Покажите горло. Горло болит?
– Нет, не болит.
– Принимайте это лекарство и приходите ко мне через 2 дня.

Вчера я был у врача, и врач спросил меня, что болит у меня.Я сказал ему,что у меня болит голова.Он спросил,какая температура у меня была утром.Я сказал ему,что не знаю.Он сказал мне,чтобы я показал ему своё горло, и спросил болит ли оно у меня.Я сказал что оно у меня не болит.Потом он сказал чтобы я принял лекарство и пришел к нему через 2 дня.