Սպիտակուցների շարվածքը

Գոյություն ունի մոտ 30000 սպիտակուցի տեսակ ,որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է նույն 20 ամինաթթուներից,տարբեր կոմբինացիայթվ:Նրանք ինչպես այբուբենի տառերը կապակցվում են իրար հետ ,որպեսզի ստեղծեն մակրոմոլեկուլյառ շղթաներ:Եթե ամինաթթուները շարված են ճիշտ կերպով ապա այն դառնում է գործող սպիտակուց:Ամինաթթուները շարված են հստակ ձևով:Հենց այդպիսի շարվածքը որոշում է սպիտակուցի կառուցվածքը,բնութագիրը և հատկությունը:Եթե սպիտակուցները լինեն շարված այլ կերպով ,ապա առաջանում են անպետք շղթաներ:Այդպիսի անոմալային շղթաները ոչնչանալու են:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s