Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը

Գործնական աշխատանք 2 — <<Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի ֆիզիկական իմաստը>>.

Բնութագրեք հետևյալ տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….

ըստ հետևյալ սխեմայի՝

  • քիմիական տարրի նշանը…….
  • կարգաթիվը…..
  • միջուկի լիցքը …..
  • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
  • ատոմի բաղադրությունը ….
  • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
  • ո՞ր պարբերության տարր է …
  • ո՞ր խմբի և ենթախմբի տարր է …
  • ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը՝ էլեկտրոնների բաշխումը ըստ էներգետիկ մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև քվանտային բջիջներով
  • մետաղ է,`թե ոչմետաղ

Ինչպիսի՞ պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ գիտեք, որոնց բաղադրության մեջ առկա են այդ տարրի ատոմներ`բերեք տարբեր տարրերի հետ առաջացրած միացությունների բանաձևերը

Առաջադրանք.

Ֆոսֆորի ատոմում էլփկտրոնները բաշխենք ըստ էներգետիկ մակարդակնորի

Ֆոսֆոր P

Միջուկի լիցքը +15

Ունի 3 էներգետիկ մակարդակ
Առաջին շերտում 2e,երկրորդ շերտում 8e,երորդ շերտում 5e

Շերտը համարվում է ավարտված հետևյալ բանաձևով.
N=2n^2

Գրենք ֆոսֆորի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևը

Էլեկտրոնները բաշխում ենք ըստ էներգետիկ մակարդակների և ենթամակարդակների:

+15P 1s2

+15P 2s2 2p

+15P 3s2 3p3

Ածխածնի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը

Ածխածին-C

Միջուկի լիցքը -6

Ունի երկու էներգետիկ մակարդակ

Առաջին շերտում 2e,երկրորդ շերտում 4e

Գրենք ֆոսֆորի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևը

2s2 2p2

Էլեկտրոնները բաշխում ենք ըստ էներգետիկ մակարդակների և ենթամակարդակների: