Կոտրվածքներ

Կոտրվածքներ

Կոտրվածք է կոչվում ոսկրի ամբողջականության խախտումը: Այն առաջանում է,երբ ոկրի վրա ազդող արտաքին մեխանիկական ուժը գերազանցում է նրա, այդ ուժին դիմադրելու ընդունակությանը:

Եթե կոտրվածքի գիծը չի անցնում ոսկրի ամբողջ հաստությամբ, կոչվում է ճաք:

Դասակարգումը

Ըստ ձևի

1. բաց կոտրվածք- ոսկրի կոտրվածքի հետ մեկտեղ կա փաձուկ հյուսվածքների և մաշկի վնասում /վերք/

2. փակ- մաշկի վնասում չկա

Ըստ բեկորների թվի

1. Միաբեկորային

2. Բազմաբեկորային – առջանում են 2 և ավելի բեկորներ

Ըստ բեկորի տեղաշարժի

1.Տեղաշարժումով

2.Առանց տեղաշարժման

Կոտրվածքների նշանները

  1. Ցավ
  2. Դեֆորմացիա
  3. Շարժման սահմանափակում / երբեմն ` պաթոլոգիկ շարժունություն/
  4. Այտուց
  5. Մաշկի գույնի փոփոխություն
REPORT THIS AD

Առաջին օգնությունը

1.Ցավազրկում- դեղորայքային, և սառույցով

/ տաքացնող միջոցները` կոմպրեսները հակացուցված են/

2. Անշարժացում- շինաներով, կամ ձեռի տակ եղած հարմար ամուր նյութերով` ստվարաթուղթ, փայտի տախտակ և այլն: Շինան պարտադիր ընդգրկում է Կոտրվածքի մոտակա հարևան 2 հոդերը 3.Եթե կան վերքեր փակում ենք վիրակապով, կանգնացնում արնահոսությունը

4. Տալիս ենք հեղուկներ, հետևում ընդհանուր վիճակին, տեղափոխում հիվանդանոց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s