Домашнее задание 09/10/19

Задание 1. Вместо точек вставьте в текст союзы «что» или «чтобы».

Подруга напомнила, что у нас завтра две лекции. Я предупредила ее, что не смогу на них присутствовать и попросила, чтобы она подробно их записала. Подруга убеждала меня в том, что обязательно надо прийти в университет. Я сказала, что меня вызвали в посольство. Я упросила подругу, чтобы она извинилась перед преподавателем за мое неожиданное отсутствие. Она пообещала мне, что выполнит мою просьбу.

Задание 2. Присоедините к главной части придаточные изъяснительные предложения с союзами «что» и «чтобы».

 1. Надо передать, что я сегодня не приду,ей чтобы она не вела себя подозрительно
 2. Необходимо сообщить, что здание горит, их чтобы не было несоглашения
 3. Студентов следует предупредить, что скоро экзамены ,чтобы они подготовились к экзаменам
 4. Нужно позвонить домой, предупредить что скоро придут гости , чтобы узнать как бабушка

Задание 3. Замените придаточное предложение близкой по смыслу конструкцией с союзом «что».

Образец. Туристам сказали, чтобы они заполнили анкеты. что им нужно заполнить анкеты. что они должны заполнить анкеты.

1.Водителей предупредили, чтобы они ехали медленно/что им нужно ехать медленно/что они должны ехать медленно
2.Сторож крикнул, чтобы мы закрыли окно/ что нам нужно закрыть окно /что мы должны закрыть окно
3.Ученикам напомнили, чтобы они вовремя сдавали проекты./ что им нужно вовремя сдавать проекты/что они должны вовремя сдавать проекты
4.Минер сказал, чтобы все покинули опасную зону./ что всем нужно покинуть опасную зону/ что все должны покинуть опасную зону

Դասարանական աշխատանք 09/10/19

1.Կետերի փոխարեն պահանջված ձևով տեղադրի՛ր նա կամ ինքը դերանունները:

Ի՛նչ առյուծ, այդ վախկոտը նրա(մարդու) ստվերից էլ է վախենում:
Այդ վախկոտն ինքն իր ստվերից էլ է վախենում:
Որսորդն իր հրացանն էր թփի տակ թողել:
Որսորդը խուսափում էր հարևանին հանդիպելուց, ախր նրա հրացանն էր թփի տակ թողել:
Պապն իր երկար կյանքի ընթացքում այդպիսի գեղեցկություն չէր տեսել:
Նա հյուրերին ողջունեց իր իմացած բոլոր լեզուներով, բայց նրանք կարծես թե նորից չհասկացան:
Գնչուն ասում էր, որ նա ամբողջ աշխարհում ման է եկել:
Հայրը որդու մասին ասում էր, որ ինքը իր տեսած ամենախելացի երիտասարդն է:
Որդուն ուղղված նամակում գրում էր, որ նրա հետաքրքրվողներին թող ինքը ասի, որ ինքը շուտով գալու է:
Երգչի մասին ասում էր, որ շատ վաղուց է ճանաչում, նա իր մանկության ընկերն է եղել:
ճանապարհորդի մտքով չէր անցնում, որ ինքը անցնում է Մագելանի անցած ճանապարհով, որ չորսուկես հարյուրամյակ առաջ այստեղով նրա նավերն են անցել:

2. Ընդգծված դերանունները փոխարինի՛ր համապատասխան հոդերով (եթե պետք է, կարող ես նախադասությունից բառ հանել):

Քո ընկերը-ընկերդ մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
Իմ որսն-որսս իր ոտքով եկավ:
Մենք, այսինքն` ծովափի բնակիչները-բնակիչներս, ծովից ենք հանում մեր սնունդն ու հարստությունը:
Դու` մեր ամենաուժեղ մարզիկը-մարզիկդ, հաղթանակով պիտի գաս:
Ես ծեր որսորդ-որսորդս եմ ու կյանքում շատ բան եմ տեսել:
Դուք` մեր շնորհալի տղաները-տղաներդ, ձեր խոսքը դեռ չեք ասել:
Քո սիրտը-սիրտդ քա՛ր է, քար:
Ձեր ձեոքն ընկնողին պրծում չկա:

3,Դերանունների գործածության հետ կապված սխալները գտի՛ր և ուղղի՛ր:

Մի վարժեցնող փոկին խոսել է սովորեցրել: Նա իր-նրա խոսելու ընդունակությունր զարգացրել է երեք տարում: Այս ժամանակամիջոցում իր-նրա (փոկի) սիրած ծովատառեխը տալու և խրախուսելու միջոցով հասել է նրան, որ փոկն անգլերեն ասում է .«Բարև, ինչպե՞ս ես», «Եկ այստեղ» և այլ նախադասություններ: Այլևս ոչ ոք չէին-չէր ուզում տեսնել այդ մարդուն:
16-րղ դարի ամբողջ ազնվական մարդիկ Ամերիկան հայտնագործողներից նոր նվեր ստացան:
Բոլոր-ամբողջ աշխարհն է հետևում ռոբոտների արտադրությանը: Ֆիրմայի արտադրած ամբողջ-բոլոր նոր մեքենաները շատ արագ սպառվել են:

4.Տրված գոյականները չորս խմբի բաժանի՛ր ըստ կազմության:

Մայրցամաք, գոյություն, գետին, ողբերգություն, գազան, նախաճաշ, ցնցում, արտասահման, ճամփա, ուժ, զոհ, նավ, նավահանգիստ, նավակ, հայրենիք, վերադարձ, մայրաքաղաք, օտարամոլություն:

Պարզ-գետին,նավ,զոհ,գազան,վարք,ցնցում,ճամփա,ուժ

Բարդ- մայրցամաք,հացթուխ ,արտասահման,նավահանգիստ,նախաճաշ,վերադարձ,մայրաքաղաք,

Պարզածանցավոր-գոյություն,նավակ,հայրենիք,

Բարդածանցավոր-ողբերգություն,օտարամոլություն

5. Տրված ածանցներով որքան կարող ես բառեր կազմիր:

Անք, ցի, ածո, ուկ, իք, իչ, ու, ան, իկ, պան, ստան, ուհի:

Անք-տառապանք, լուսաթարթանք

Ցի-ամերիկացի, իտալացի

Ածո-չափածո,հանածո

Ուկ- արջուկ, տաքուկ
Ան-անտուն,անգրագետ

Իկ-ծաղիկ, տատիկ

Պան- այգեպան, պահապան

Ստան-Հայաստան, Հունաստան

Ուհի-հայուհի,գեղեցկուհի

Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ/էլեկտրական դաշտ

Ըստ էլեկտրական լիցքի հաղորդելու ունակության՝ նյութերը պայմանականորեն բաժանվում են էլեկտրականության հաղորդուչների և անհաղորդիչների (մեկուսիչների):
Հաղորդիչ են համարվում բոլոր մետաղները,հողը,աղերի և թթուների հիմքերի ջրային լուծույթները,նաև հաղորդիչ է համարվում մարդու մարմինը:Իսկ լավագույն հաղորդիչներից են արծաթը,պղինձը,ալյումինը:Անհաղորդիչ սն համարվում ՝էրբոնիտը,ռետինը,օդը,գազերը,կապրոնը,մետաքսը և այլն:
Էլեկտրական երևույթների տևական ուսումնասիրությունները հաստատել են,որ լիցքավորված մարմինը օժտված է այլ մարմինների վրա ազդելու ունկուփյամբ:Այսպիսով լիցքավորված մարմինն իր շուրջը ստեղծում է էլեկտրական դաշտ,որի միջոցով էլ ազդում է մարմինների վրա:
Մեր զգայաններով հնարավոր չէ անմիջականորեն ընկալել էլեկտրական դաշտը:Էլեկտրական դաշտի գոյության մասին կարեելի է դատել միայն ըստ նրա ազդեթությունների:Օրինակ՝ էլեկտրական դաշտը զադում է որոշակի ուժով դաշտում տեղադրված լիցքի վրա:Այսինքն՝ այն ուժը,որով էլեկտրական դաշտն ազդու է լիցքավորված մարմնի վրա,անվանում են էլեկտրական ուժ:

Հայոց լեզու դասարանական/տնային առաջադրանք

Ածական կազմության`տրված ածականները բաժանի՛ր չորս խմբի:
Ալեծուփ, մեծ, ուժեղ, հոտավետ, հորդառատ, առևտրական, հոդային, ոսկեհուռ, խոշոր, սիրելի, միջմոլորակային, ահեղամռունչ, համեստ, մարդամոտ:
Պարզ-մեծ,խոշոր,համեստ,
Բարդ-ալեծուփ,հորդառատ,ոսկեհուռ,ահեղամռունչ,մարդամոտ
Պարզածանցավոր-ուժեղ,հոտավետ,հոդային,սիրելի,
Բարդածանցավոր-առևտրական,միջմոլորակային,

Read More »

Questions for text

The Best Job in the World

Have you ever heard of the Great Barrier Reef? It is the world’s largest coral reef system along the eastern coast of Australia. In February 2009 an extraordinary position was advertised by the Australian Tourism Office. The advertisement ran that the Great Barrier Reef needed a caretaker for half a year. It was for a special person who would look after the Reef.

The job offered a large salary, free accommodation in a luxury villa, and transportation there and around the islands. All expenses would be paid: the winner wouldn’t need to spend any extra money on anything.

The job’s duties were pretty simple. You could only dream of such requirements. First, the person had to speak English and swim well. Second, on the island his responsibility included writing a weekly Internet blog. That’s right, weekly, not even daily! The job description also required the successful applicant to explore the islands of the Great Barrier Reef, swim, make friends with the locals and generally enjoy the tropical climate and lifestyle. A real dream!

Within the first 2 days of the contest, the tourism office received more than seven thousand online applications. All told, 34,000 people of all different nationalities applied. Each made and presented a 60-second video resume. They had to be creative and they were. In the end 16 people were chosen, who flew to Australia for the final selection. The candidates were interviewed and the winner was Ben Southall from the UK.

Ben greatly enjoyed the dream job he had got. He realised that people knew very little about planet earth and its treasures. Living in big cities, they forgot how important the flora and fauna of this world were. Every time Ben went outdoors, he could discover something new. “Every time I dived or went underwater, I forgot about all the troubles above water and concentrated on living in the moment. It was a good way to clean the mind and build respect for the natural world,” Ben said.

Ben’s life on the island was not just fun. It was very busy, busier than most people imagined, and certainly busier than Ben himself had imagined. He worked seven days a week and up to 19 hours a day. The Best Job included travelling to over 60 islands of the Reef almost every day. It was not just looking after the Reef, Ben had a lot of meetings, press conferences and interviews. He was getting a lot of attention all the time and he couldn’t get away from it. That was probably the hardest part of the job.

Moreover, any adventure has a certain degree of risk. Swimming and diving on the Great Barrier Reef was not different. Ben had to deal with whales, sharksand other huge sea creatures. Surprisingly, the most dangerous thing was a small jellyfish about the size of a little finger. It’s considered to be extremely poisonous and Ben was stung by it. He had to spend a couple of days in hospital but luckily recovered after a course of antibiotics.

Ben often says that the project has taught him a few valuable lessons. Working with the Internet is one of those jobs you can do 24 hours a day. Ben realised it was hard to separate life and work, but this he had to do. He also said: “I’ve learned that we get one life on earth so we have to use it. There’ll always be other countries to visit, other people to meet and other adventures to meet. This is what I wish to do. I’m planning to go to Asia in a few years time”.

Make 5 questions for the text
Questions

Where is Great Barrier Reef?

Write two terma for working there.

Who was the winner of the show?

It is easy to work there?Jusify your answer.

What Ben learned by working there?

Как я отношусь к героям повести

Произведение Пушкина ,,Пиковая дама,, было для меня открытием ,это произведение мне очень понравилась .Но и как в каждом сочинение там присутствовали ,и положительные, и отрицательные герои.
Например Герман:он был отрицательным героем, делал всё лишь бы достичь своей цели, использовал бедную Лизу,соврал и играл с её чувствами, это же бесчеловечно.
А Лиза наоборот:Была очень доброй, очень терпеливой. Она сидела в Старой графиней, ухаживала за ней несмотря на то что она постоянно была недовольна ею, и даже обвиняла в том что погода плохая и так далее.
А сама графиня чисто для меня было очень странным персонажем.Скажем она не рассказывала свой секрет даже собственным детям и внукам, ругалась на совсем невинную сиделку,погубила жизнь Германа…Странная она графиня.

Հայոց լեզու /06/10/19

Առաջադրանքներ
1․ Արտագրե՛լ նախադասությունները՝ փակագծերում
տրված գոյականները անհրաժեշտ հոլովով, առումով և թվով գրելով համա-
պատասխան տեղերում։

1. Սարի գագաթից երևում էին մոտակա գյուղի բոլոր տները, իսկ ճերմակ մշուշի մեջ
նշմարվում էր մեկ այլ գյուղ։ (գյուղ, գագաթ, մշուշ)

2. Ասֆալտապատ ճանապարհով սլացող մեքենան կանգ առավ ճամփեզրի ցայտաղբյուրի մոտ, և մեքենայից ելավ վարորդը՝ մի ալեհեր մարդ։ (ճամփեզր, մեքենա, ճանապարհ)

3. Մեր շուրջը սփռված դաշտում երևում էին աշխատող մարդիկ, որոնք երբեմն հայացքով ուղղում էին մեր կողմը։ (հայացք, դաշտ, մարդ)

4. Այդ հինավուրց ձեռագրերի արժեքավոր տեղեկություններ կային, որոնք խիստ հետաքրքրեցին գիտաժողովում մասնակցող մասնագետներին։ (տեղեկություն, ձեռագիր, գիտաժողով)

5. Ամբողջ օրը աշխատած վարպետը գործն ավարտել էր, և հիմա գոհունակությամբ նայում էր իր աշխատանքի արդյունքին։ (գոհունակություն, վարպետ, օր)

6. Գեղարվեստական նոր ֆիլմի ցուցադրությունը ավարտվել էր, և հանդիսատեսը խումբ-խումբ ելնում էին դահլիճից ։ (հանդիսատես, դահլիճ, ցուցադրում)

7. Նրա աշխատանքի վայրի մոտ գտնվող փողոցում վերջերս նոր խանութ է բացվել,
որտեղ վաճառվում են բազմազան իրեր։ (իր, փողոց, վայր)

8. Աստղերը մեկ-մեկ մարում էին երկնքում , փչում էր վաղորդյան սառը քամին, և լիճը,
թեթև ծփանքով արթնանում էր ուշ աշնան երկար գիշերվա նիրհից։
(քամի, երկինք, աշուն)

9. Երկրորդ կուրսի ավագը բերել էր հաջորդ քննության հարցաշարը, և տարբեր
շարքերում նստած ուսանողները դասագրքով որոնում էին հարցերին վերաբերող
թեմաները և տետրում նշում էջերը։ (քննություն, դասագիրք, կուրս)

10. Վերջերս կազմակերպված մրցույթում մասնակցեցին արվեստի դպրոցի սովորող շատ երեխաներ, որոնց աշխատանքներն արժանացան տարբեր մրցանակների։
(մրցույթ, մրցանակ, դպրոց)

2․ Կազմել տրված բառերի հոգնակի ձևերը․
Սարալանջ- սարալանջեր
ռւս-ռսներ
արձակագիր-արձակագրեր
նուռ-նռներ
հողաթումբ-հողաթմբեր
հորաքույր-հորաքույրեր
մատ-մատներ
արքայադուստր- արքայադստրեր
հարս- հարսներ
մեծատուն-մեծատներ
լրագիր-լրագրեր
նստացույց-նստացույցներ
խմբագիր- խմբագրեր
թագակիր- թագակրեր
կողմնացույց- կողմնացույցներ
ձեռագիր-ձեռագրեր
համերգ- համերգներ
հանքահոր- հանքահորեր
սպա- սպաներ
հանքափոր- հանքափորեր
վերնագիր- վերնագրեր
վիպագիր- վիպագրեր
ռազմերգ- ռազմերգեր
3․ Տեքստը հարստացնել ածականներով․
Չնայած անտանելի շոգին՝ բարձրահասակ օրիորդն առանց հովանոցի էր ու քայլելիս մի տեսակ թափահարում էր ճերմակ ձեռքերը։

Մի հանգիստ օր՝ կեսօրից հետո, հանկարծ հսկա շոգենավի սուլիչը բարձր ազդանշան տվեց, և բոլոր վախեցած ճամփորդներն իրենց խցիկներից վազեցին դուրս՝ տեղեկանալու՝ ինչ է պատահել։

Եղել է արդյոք այս տարօրինակ պատմությունը, թե՞ մի անհեթեթ հեքիաթ է, դժվար է ասել, բայց կա հին գյուղը, կան մոռացված քարանձավները, կա լքված գերեզմանը, իսկ գերեզմանի վրա՝ ոչ մի անուն։

Ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը

Գործնական աշխատանք 2 — <<Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգի ֆիզիկական իմաստը>>.

Բնութագրեք հետևյալ տարրերը՝ ածխածին, ջրածին, թթվածին, ազոտ, ֆոսֆոր, ծծումբ, նատրիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, երկաթ, ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, սիլիցիում, մանգան, պղինձ, ցինկ, արծաթ, ոսկի ….

ըստ հետևյալ սխեմայի՝

 • քիմիական տարրի նշանը…….
 • կարգաթիվը…..
 • միջուկի լիցքը …..
 • հարաբերական ատոմային զանգվածը՝ Ar
 • ատոմի բաղադրությունը ….
 • մեկ ատոմի զանգվածը m0,(գ)
 • ո՞ր պարբերության տարր է …
 • ո՞ր խմբի և ենթախմբի տարր է …
 • ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը՝ էլեկտրոնների բաշխումը ըստ էներգետիկ մակարդակների,էլեկտրոնային բանաձևը, նաև քվանտային բջիջներով
 • մետաղ է,`թե ոչմետաղ

Ինչպիսի՞ պարզ և բարդ նյութերի օրինակներ գիտեք, որոնց բաղադրության մեջ առկա են այդ տարրի ատոմներ`բերեք տարբեր տարրերի հետ առաջացրած միացությունների բանաձևերը

Առաջադրանք.

Ֆոսֆորի ատոմում էլփկտրոնները բաշխենք ըստ էներգետիկ մակարդակնորի

Ֆոսֆոր P

Միջուկի լիցքը +15

Ունի 3 էներգետիկ մակարդակ
Առաջին շերտում 2e,երկրորդ շերտում 8e,երորդ շերտում 5e

Շերտը համարվում է ավարտված հետևյալ բանաձևով.
N=2n^2

Գրենք ֆոսֆորի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևը

Էլեկտրոնները բաշխում ենք ըստ էներգետիկ մակարդակների և ենթամակարդակների:

+15P 1s2

+15P 2s2 2p

+15P 3s2 3p3

Ածխածնի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը

Ածխածին-C

Միջուկի լիցքը -6

Ունի երկու էներգետիկ մակարդակ

Առաջին շերտում 2e,երկրորդ շերտում 4e

Գրենք ֆոսֆորի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևը

2s2 2p2

Էլեկտրոնները բաշխում ենք ըստ էներգետիկ մակարդակների և ենթամակարդակների: