Էլեկտրական հոսանքի աղբյուրներ/էլեկտրական շղթա և դրա բաղկացուցիչ մասերը

Հոսանքի աղբյուրը սարք է, որը հաղորդիչում Էլեկտրական դաշտ է առաջացնում: Որպեսզի հոսանքը նկատելի ժամանակ գոյություն ունենա, անհրաժեշտ է հոանքի աղբյուրի առկայություն:Գալվանական տարրն առաջին պարզագույն հոսանքի աղբյուրն է։ Այն գործածվում է մինչ օրս և այդպես է կոչվում ի պատիվ Լուիջի Գալվանիի, ով իտալացի կենսաբան, բժիշկ է։Հոսանքի աղբյուրներն ունեն երկու բևեռ ՝ բացասական (-) և դրական (+): Բացասական և դրական բևեռների մոտ կուտակված լիցքերը պայմանավորված են հոսանքի աղբյուրի ներսում ընթացող քիմիական ռեակցիաներով, որոնք տեղի են ունենում հատուկ լուծույթի մեջ խորասուզված հաղորդիչների՝ էլեկտրոդների միջև:Էլեկտրոլիտը ծծմբական թթվի թույլ ջային լուծույթն է:Դրական էլեկտրոդն անվանում են անոդ, իսկ բացասականը՝ կաթոդ: