Հայոց լեզու 20/11/19

1․Տրված շարքից կազմիր հականիշների զույգեր. քանի՞ բառ հականիշ չունի։
նզովք, գոց, օրհնություն, բնավ, միշտ, անձուկ, ընդարձակ, ճապաղ, փոքրոգի, համր, փութկոտ, ստերջ, վտիտ, սեղմ, մարմնեղ, փակ, պարպել, դատարկել, նվաղ, բեղմնավոր, ծանրաշարժ, դյուրին, խոսուն, խրթին։

նզովք- օրհնություն
գոց
բնավ- միշտ
անձուկ- ընդարձակ
ճապաղ- սեղմ
վտիտ- մարմնեղ
փակ
պարպել
դատարկել
նվաղ
ստերջ- բեղմնավոր
փութկոտ- ծանրաշարժ
դյուրին-խրթին
խոսուն-համր
փոքրոգի

2․Գրիր տրված բառերի բացատրությունը.
միամորիկ-մոր միակ զավակ
Քանքար-տաղանդավոր
քենակալ-բաջանաղ
մաքառել-պայքարել
անտունի-երգի տեսակ
դրվատել-գովել
մախաղ-փոքր տոպրակ

3․Համապատասխանեցրու դարձվածքները տրված բացատրություններին.
գլուխը լցնել չարաճճի
թևերը փռել խիստ վախենալ
աստծու կրակ պաշտպանել
արյունը ջուր դառնալ դրդել մի արարքի
առաջին ջութակ գլխավոր դեմք

Գլուխը լցնել-դրդել մի արարքի
Թևերը փռել-պաշտպանել
Աստծու կրակ-չարաճճի
Արյունը ջուր դառնալ-խիստ վախենալ
Առաջին ջութակ-գլխավոր դեմք

4․Բառակազմական վերլուծության ենթարկիր տրված բառերը (օրինակ՝ միջնապատ-մեջ(արմատ)+ին(ածանց)+ա(հոդակապ)+պատ(արմատ)

թրաշուշան-թուր(արմատ)+ա(հոդակապ)+շուշան(արմատ)
դաշունահարված-դաշույն(արմատ)+ա(հոդակապ)+հար(արմատ)+ված(ածանց)
պարագիծ-պար(ածանց)+ա(հոդակապ)+գիծ(արմատ)
շքերթ-շուք(արմատ)+երթ(արմատ)
տնանկ-տուն(արմատ)+անկ(արմատ)
5․Տրված բարդ բառերի առաջին բաղադրիչները փոխելով՝ ստացիր նոր բառեր․
բարձրագագաթ -ցածրագագաէ
քաղցրաձայն -բաղաձայն
վսեմաշուք-վեհաշուք
տիրակալ-մազակալ
վճռաբեկ-հուսաբեկ
սառնաղբյուր-քարաղբյուր
վարկանիշ-համարանիշ
դալկադեմ-գեղեցկադեմ
ցատկահարթակ-աստիճանահարթակ
հոռետես-լավատես

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s