Ստուգողական աշխատանք

Ա․ Աշխատանք բնագրով
Վերադառնալով Հայոց աշխարհ՝ իր թագավորության առաջին տարում Տրդատ Մեծը մեծ շքախմբով ուխտի է գալիս Եկեղյաց գավառի Երիզա ավանում գտնվող Անահիտ դիցուհու մեհյանը և զոհեր է մատուցում: Գինարբուքի ժամանակ Տրդատը հրաման է տալիս Գրիգորին, որ նա դրասանգներ և ծառերի թավ ճյուղեր տանի ու նվիրաբերի Անահիտի պատկերը կրող բագինին:

Գրիգորի վճիռը, անտարակույս, աներկբա էր, պատասխանը՝ մերժողական:

Տրդատը իր օթյակ է կանչում Գրիգորին և ասում.
–Այսքան տարի դու հլու-հնազանդ ծառայել ես ինձ: Այժմն ինչու՞ իմ կամքը չես կատարում:

Առաջադրանք
1. Հակիրճ գրե՛ք՝ ինչ գիտեք Անահիտ աստվածուհու մասին: Ներկայացրե՛ք հայոց դիցարանի մյուս աստվածներին:

Անահիտ աստվածուհին մայրության,պտղաբերիության ու ծննդաբերության աստվածուհի է։

Հայոց դիցաբանության աստվածներից են՝ Անահիտը,Աստղիկը,Նանեն,Վահագնը,Վանատուրը,Տիրը,Միհր։

2. Բացատրե՛ք մեհյան, բագին, դրասանգ բառերի իմաստները:

Մեհյան-հեթանոսների տաճար

Բագին-զոհասեղան

Դրասանգ-ծաղկաշղթա
3. Հրաման բառով կազմեք նոր բառեր (առնվազն 3 բառ):

Հրամանագիր, հրամանատար, հրամայական։

4. Բացատրե՛ք օթյակ բառի օթ արմատի նշանակությունը: Նույն արմատով բառաբարդման և ածանցման միջոցով գրե՛ք նոր բառեր (առնվազն 3 բառ) և նշե՛ք իմաստները:

Օթ-ծածկոց

Օթևան,անօթի,օթյակ
5. Տեքստում գործածված բառերից ո՞ր բառերի հոմանիշներն են խնջույք և ստույգ բառերը:

Խնջույք-Գինարբուխ

Ստույգ-Աներկբա,Անտարակույս
6. Բառաբարդման և ածանցման միջոցով ուխտ արմատով կազմե՛ք բառեր (առնվազն 3 բառ):

Ուխտագնաց,ուխտավայր, ուխտավոր

7. Տրդատ Մեծ բաղադրյալ հատուկ անվան նմանողությամբ գրե՛ք հատուկ անձնանուններ, որոնց որոշիչն արտահայտված լինի որակական, հարաբերական ածականներով և թվականով (մեկական բառ):

Տիգրան Մեծ-որակական

Խոսրով Կոտակ-հարաբերական ածական

Պետրոս Առաջին-թվական
8. Դո՛ւրս գրեք այն նախադասությունը, որի կազմում կա վերաբերմունքային իմաստ արտահայտող խոսքի մաս: Ընդգծե՛ք այդ բառը:

Գրիգորի վճիռը, անտարակույս, աներկբա էր, պատասխանը՝ մերժողական: