Քրոմոսոմներ

Քրոմոսոմները երկար թելանման կառույցներ են:Քրոմոսոմը կազմող նյութը կոչվում է քրոմատին:Այն կազմված է սպիտակուցի հետ միացած ԴՆԹ-ի մեկ մոլեկուլից,իրենից ներկայացնում է քրոմոսոմների պարունակված և խտացված,ինչպես նաև ապապարուրված հատվածներ:Քրոմոսոմներում տարբերում են դրանց առաջնային սեղմվածքը՝ ցենտրոմերը,որը քրոմոսումը բաժանում է երկու մասի:Որոշ օրգանիզմների բջջիջներում կարող են հայտնաբերվել յուրահատուկ ձևի քրոմոսոմներ:Ցանկացած տեսակին պատկանող կենդանի օրգանիզմի բնորոշ է քրոմոսոմների որոշակի թիվ կամ հավաքակազմ:Օրինակ՝ մարդ ունի 46 քրոմոսոմ,շիմպանզեն 48 քչոմոսոմ, հավը 60:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s