Հայոց լեզվի աշխատանք

1. Տրված բայերից նորերն ստացիր` դրանք բաղադրելով Բ խմբի նախածանցների հետ:
Ա. Նայել, կառուցել, գրել, դառնալ, հայտնել:
Բ. Անդր, վեր, արտ, հակ, մակ, ստոր:
Վերանայել,վերակառուցում,ստորագրել,արտագրել,անդրադառնալ,արտահայտել:

2․ Փակագծերում գրված բառը գրի´ր պահանջվող ձևով:
(Իրադարձություններ) Իրադարձության առավել հարուստ ճամփորդություններից մեկը կապված է հանիրավի մոռացված Լա Կոնդամինի անվան (անուն) հետ: Այդ ֆրանսիացին արկածներով (արկածներ) լի իր կյանքն սկսեց որպես զինվոր, սակայն շուտով ծառայությունը (ծառայություն) թողեց՝ ռազմական կարգապահության (կարգապահություն) հանդեպ մեղանչելու պատճառով: Երեսուն տարեկան (տարեկան) Ֆրանսիայի ակադեմիկոսի (ակադեմիա) քիմիկոսի պաշտոն էր վարում: Քիչ անց նրան Պերուում (Պերու) ենք հանդիպում, որտեղ աստղագիտական չափումներով (չափումներ) Երկրի սեղմվածությունը որոշելու (որոշել) նպատակ ուներ: Այդ աշխատանքները (աշխատանքներ)ավարտելուց (ավարտել) հետո պիտի իր գործը (գործ) դառ¬նար, սակայն, փոխանակ ընկերների (ընկերների) հետ նավ նստի (նստել), Լա Կոնդամինը որոշեց արևմուտքից արևելք կտրել-անցնել Հարավային Ամերիկա մայրցամաքով (մայրցամաք), որն այդ ժամանակ դեո բոլորովին ուսամնասիրված չէր եվրոպացիների (եվրոպացիներ) կողմից:
Կուսական անտառի լիանաների հյուսվածքների (հյուսվածք) խճողված թավուտները կացիններով (կացիններ) կտրատելով, Լա Կոնդամինն իր փոքրիկ ջոկատով հասավ Չիմչինե գետի հովիտը (հովիտ): Այնտեղ ճամփորդները լաստանավ (լաստանավ) հյուսեցին և ջրապտույտներով և ջրվեժներով (ջրապտույտներ ու ջրվեժներ) հարուստ Ամազոնկա գետով (գետ) շարունակեցին իրենց ուղին: Շուտով ալիքները լաստանավը (լաստանավ) վրայից քշեցին-տարան արշավախմբի ամբողջ հանդերձանքով (հանդերձանք): Մի քանի տեղ գետի հունը նեղանում էր, և ջրի ամբողջ զանգվածն ահեղ որոտով (որոտ) ներքև էր սուրում վայրի կիրճերով (կիրճեր): Հետո նրանց առջև բացվեց մի նոր, երբևիցե չտեսնված աշխարհ: Լողում էին ծովի պես անծայրածիր ջրային տարածությունում (տարածություն), միայն թե ջուրն անուշահամ էր ու բաժանվում էրօի ճյուղերով,գետախորշերով,գետաբազուկներով (ճյուղեր, գետախորշեր, գետաբազուկներ): Մի տեղ էլ լաստանավը քայքայվեց, հարկ եղավ փոխել (փոխել):
Երբ մի օր Լա Կոնդամինն ու իր ուղեկիցները հայտնվեցին, նրանց ծանոթները թերհավատության (թերահավատություն) աչքերն էին տրորում, չէ՞ որ նրանց մեկնելու օրից (օր) չորս ամիս էր անցել: Արևադարձային անտառներով չորս հազար կիլոմետր անցնելը հեշտ չէ, նրանց արդեն զոհված էին համարում: