Էլեկտրական լարում

Որքան էլեկտրական էներգիա է տալիս հոսանքի աղբյուրը սպառիչներին ,և ինչից է կախվսծ այդ էներգիան:Փակ շղթայի յուրաքանչյուր հաղորդչում ,նրա մի ծայրից մյուս ծայր լիցքը տեղափոխելու ընթացքում էլեկտրական դաշտը կատարում է աշխատանք:Այդ աշխատանքը ,որին նաև անվանում են հոսանքի աշխատանք ,համեմատական է տեղափոխված լիցքի քանակին:Հետևաբար ՝ հոսանքի աշխատանքի հարաբերությունը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին հաստատուն մեծություն է և կարող է բնութագրել հաղորդչի ներսում էլոկտրական դաշտը:Այդ հարաբերությունն անվանում են լարում:

Սահմանումը.

Լարում անվանում են այն ֆիզիկական մեծությունը,որը բնութագրում է էլեկտրականն դաշտը փակ էլեկտրական շղթայի հաղորդչում և հավասար է այդ դաշտի կատարած աշխատանքի հարաբերությանը հաղորդչով տեղափոխված լիցքի քանակին:

Բանաձև

U=A/q

U=լարում

A=հոսանքի աշխատանքը

q=հաղորդչով տեղափոխված լիցքը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s