Միոզ

Միտոզը կազմված է չորս հաջթրդական փուլորից:Միտոզը սկսում է պրոֆազից,որի ժամանակ կորիզը մեծանում է ,կորիզակները տարրալուծվում են,քրոմոսոմները պարուչվում են,կրճանում և հաստանում:Այդ ամենի ընթացքում դադարում է ՌՆԹ-ի սինթեզը:Պրոֆազի վերջում կորիզաթաղանթն անհոտանում է ,և քրոմոսոմները հայտնվում են ցիտոպլազմում:Պրոֆազին հաջորդում է մետոֆազը:Մետոֆազում քրոմոսոմնորը դասավորվում են ցիտոպլազմայի հասարակածում՝ հավասարաչափ հեռանալով բևեռներից:Բաժանման իլիկի թելիկները բոլոր քրոմոսոմների ցենտրոմերները միացնում են բևեռներին:Իսկ քրոմոսոմները,որոնք կազմվախ են միայն ցենտրոմերային հատվածում իրար հետ հպված երկու միանման քրոմատիդներից,ուղղված են լինում դեպի բջջի հակադիր բևեռը:Այնուհետև յուրաքանչյուր քրոմոսոմի քրոմատիդները առանձնանոում են ցենտրոմեչի հատվածում և երկու քրոմատիդները վերածվում են ինքնուրույն դուստր քրոմոսոմնորի:Այս փուլում՝ անաֆազում, իլիկի ցենտրոմերին միացած թելիկը քրոմոսոմնորի վերածված քրոմատիդների ձգում է դեպի բևեռը,:Միտոզի վերջին փուլում՝ թելոֆազում, բևեռներում հավաքված քրոմոսոմները ապապարուրվում են և միահյուսվում:Ձևավորում են կորիզաթաղանթը և կորիզները,վերականգնվում են կորիզները:Բջջի հասարակածային հատվածում կազմվում է պլազմային թաղանթ,որը ձգում է ձգվում է դեպի բջջի եզրը կամ հետփքվում:Սկզբնական բջիջը կիսվում է երկու,կամ ավելի դուստր բռիջնռրի ,որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է էրոմոսոմների մեկ դիպլոիդ հավաքակազմ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s