1. Որն է հիմնական տարբերությունն ալկալիների և մյուս հիմքերի միջև:
Հիմնական տարբերությունը ալկալիները և հիմքերի կայանում է նրանում , որ ալկալիները հեշտ լուծվում են ջրում, իսկ հիմքերը չեն լուծվում ջրում:

2. Հետևյալ պնդումներից որն է ճիշտ:
Չկա ճիշտ պատասխան , բոլորն էլ սխալ են ։

3. Որն է հինգերորդ ավելորդ միացությունը և հիմնավորեք:
ա) Mn(OH)2 – ջրում այն չի լուծվում:
բ) Mg(OH) – ալկալի է: , այսինքն լուծվում է ։

4. Գրել հետևյալ հիդրօքսիդներին համապատասխանող օքսիդների քիմիական բանաձևերն ու անվանել այդ հիդրօքսիդներն ու օքսիդները:
LiOH (լիթիումի հիդրօքսիդ) – Li2O (լիթիումի օքսիդ)
Cu(OH)2 (պղնձի (II) հիդրօքսիդ) – CuO (պղնձի (II) օքսիդ)
Sr(OH)2 (ստրոնցիումի (II) հիդրօքսիդ) – SrO (ստրոնցիումի (II) օքսիդ)
Ni(OH)2 (նիկելի (II) հիդրօքսիդ) – NiO (նիկելի (II) օքսիդ)
Mg(OH)2 (մագնեզիումի հիդրօքսիդ) – MgO (մագնեզիումի օքսիդ)
Mn(OH)2 (մանգանի հիդրօքսիդ) – MnO2 (մանգանի (IV) հիդրօքսիդ)
Cr(OH)2 (քրոմի (II) հիդրօքսիդ) – CrO (քրոմի (II) օքսիդ)

5. Ինչու ալկալիները պարունակող սրվակները պետք է խնամքով փակել:
Որովհետև ալկալիները բավականին ակտիվ են և արագ ռեակցիա են ունենում օդի և ածխաթթու գազի հետ:

6. Հետևյալ միացություններից երկու սյունակով դուրս գրել համապատասխանաբար նատրիումի հիդօքսիդի և աղաթթվի հետ փոխազդողները։ Յուրաքանչյուր սյունակից մեկական միացության համար գրել համապատասխան քիմիական ռեակցիաների հավասարումները․
NaOH փոխազդում է՝ HNO3, H2S, H3PO4, SO2
HCI փոխազդում է՝ KOH, MgO, Ca(OH)2, Na2O

7. Առնվազն երկու եղանակով ստանալ լիթիումի հիդրօքսիդի հիմքը։ Գրել համապատասխան քիմիական ռեակցիաների հավասարումները։
Առաջին եղանակ՝ 2Li+2H2O=2LiOH+H2
Երկրորդ եղանակ՝ Li2O+H2O=2LiOH

8. Համարակալված չորս փորձանոթից մեկում աղաթթու է, մյուսում՝ ազոտական, թթու, երրորդում՝ կալիումի հիդրօքսիդ, չորրորդում՝ բարիումի հիդրօքսիդ։ Ընտրել այնպիսի երկու նյութ և մեկ հայտանյութ, որոնց օգնությամբ կկարողանաք պարզել, թե ո՞ր փորձանոթում ինչ նյութ է։ Գրել համապատասխան քիմիական ռեակցիների հավասարումներ։

9. Ըստ հետևյալ սխեմաների՝ ավարտել համապտասխան քիմիական ռեակցիաների հավասարումները․
Ba(OH)2+H2S=BaS+2H2O
SO3+Ca(OH)2=CaSO4+H2O
Li2CO3+Ba(OH)2=BaCO3+2LiOH
MgO+2HCI=MgCl2+H2O
MgSO4+2KOH=Mg(OH)2+K2SO4
Fe(OH)2= FeO+H2O

10. Գրել հետևյալ փոխարկումներին համապատասխանող քիմիական ռեակցիաների հավասարումները․
Ba-Ba(OH)2 -> BaCO3 -> CO2 -> Na2CO3
Ba+2H2O=Ba(OH)2+H2
Ba(OH)2+CO2=BaCO3+H2O
BaCO3=BaO+CO2

1.Ո՞րն է երկդիմի օքսիդների գլխավոր առանձնահատկությունը։
Երկդիմի օքսիդների գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք փոխազդում են համ թթուների, համ հիմքերի հետ։

2. Հետևյալ նյութերից ընտրել երկդիմի օքսիդները։ Գրել այդ օքսիդներին համապատասխանող հիդրօքսիդների քիմիական բաձևերը՝ հիիմնային և թթվային ձևերով․
Երկդիմի օքսիդ-BeO,ZnO,Al2O3
Հիմնային ձև-
Թթվային ձև BeOBe(OH)2H2BeO2ZnOZn(OH)2H2ZnO2Al2O3Al(OH)3H3AlO2

5. Ինչպե՞ս կարելի է տարբերել մագնեզիումի հիդրօքսիդն ալյումինի հիդրօքսիդից։ Գրել համապատասխան քիմիական ռեակցիաների հավասարումները։

6.Կարելի է տարբերել նրանով , որ մագնեզիումի հիդրօքսիդը չի փոխազդվում հիմքերի հետ, իսկ ալյումիլինը փոխազդվում է։

Al(OH)3+KOH=KAlO2+2H2O