Գործնական աշխատանք|Մագնեզիումի օքսիդի/հիդրօքսիդի/աղի ստացումը

Գործնական աշխատանք 4.Օքսիդների ստացումը և հատկությունները.

Հիմնային օքսիդի ստացումը և հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—› Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ

Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք վերօքս ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը

Փորձ 1

Հիմնային օքսիդի ՝մագնեզիումի օքսիդի ստացումը,մագնեզիումը օդում այրելով:

2Mg+O2=MgO+Q

Ռեակցիան ջերմանջատիչ է,օքսիդավերականգման ռեակցիա է,միացման ռեակցիա է:

Փորձ 2

Հիմքի մագնեզիումի հիդրօքսիդի ստացումը,մագնեզիումի օքսիդը ջրում լուծելով:Համոզվելու համար,որ հիմք է ստացվել ,օգտագաործելու են հայտանյութ՝ ֆենոֆտալեյն :

MgO+H2O=Mg(OH)2

Փորձ 3

Չեզոքացման ռեակցիա:Չեզոքացման է կոչվում հիմքի և թթվի միջև ընթացող փոխանակման ռեակցիան ,որի արդյունքում առաջանում է աղ և ջուր:

Mg(OH)2+HCl=MgCl2+H2Oժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s