«Վիլյամ Սարոյան» նախագիծ/մեջբերումներ

“I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, literature is unread, music is unheard, and prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia . See if you can do it. Send them into the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not laugh, sing and pray again. For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia.”―WILLIAM SAROYAN

Ես կցանկանայի տեսնել աշխարհում ցանկացած ուժ ,որը կդադարեցնի այս մրցավազքը,այս աննշան մարդկանց փոքր ցեղը, որի պատերազմի ընթացքում բոլորը կռվել և կորել են, որոնց կառույցները քանդվել են, գրականությունը `անընթերցելի, երաժշտությունն էլ՝անլսելի , և աղոթքներին այլևս չեն պատասխանում: Առաջ գնացե՛ք, կործանե՛ք Հայաստանը: Տեսեք `կարո՞ղ եք դա անել: Ուղարկեք
նրանց անապատ՝ առանց հացի կամ ջրի: Այրեք նրանց տներն ու եկեղեցիները: Հետո տեսեք, արդյո՞ք նրանք չեն ծիծաղի, նորից չե՞ն երգելոև և աղոթելու:Երբ նրանցից երկուսը հանդիպեն աշխարհի ցանկացած վայրում, տեսեք `արդյո՞ք նրանք չեն ստեղծելու Նոր Հայաստան…
Վիլյամ Սարոյան


“Unless a man has pity he is not truly a man. If a man has not wept at the worlds pain he is only half a man, and there will always be pain in the world, knowing this does not mean that man shall dispair. A good man will seek to take pain out of things. A foolish man will not even notice it, except in himself, and the poor unfortunate evil man will drive pain deeper into things and spread it about wherever he goes.”
― William Saroyan

Քանի դեռ մարդը չի խղճում, նա իսկապես մարդ չէ: Եթե մարդը չի լացել աշխարհի ցավի պատճառով, ապա նա ընդամենը կես մարդ է, և աշխարհում միշտ էլ ցավ է լինելու, իմանալով այդ ամենը չի նշանակում, որ մարդը պետք է հուսահատվի: Լավ մարդը կփորձի ցավը հանել ամենինչից: Անմիտ մարդը դա չի էլ նկատի՝ բացի իր մեջից,և աղքատ, դժբախտ, չար մարդը ցավը ավելի խորը իրերի վրա և տարածի այն, որտեղ էլ գնա:
Վիլյամ Սարոյան

Թարգմանեց՝Աստղիկ Ավագյանը

Աղբյուր՝https://www.goodreads.com/author/quotes/4095.William_Saroyan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s